Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O UREJANJU PROSTORA

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

(Uradni list RS št. 61/17)

 

 

Podzakonski akti:

   

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
(Uradni list RS št. 66/18)

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 42/04)

 

Pravilnik o geodetskem načrtu

(Uradni list RS, št. 40/04)

 

Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

(Uradni list RS, št. 35/04)

  

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 24/04)

 

Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta

(Uradni list RS, št. 21/04)

  

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

(Uradni list RS, št. 09/04)

  

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije e prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 38/03)

 

Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov

(Uradni list SRS, št. 17/1985, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI: Uradni list RS, št.. 110/2002)

 

 

Strateški prostorski akti in politike

 

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

(Uradni list RS, št. 76/04)

 

Obrazložitev Strategije prostorskega razvoja Slovenije

 

Prostor Slovenije 2020

 

Uredba o prostorskem redu Slovenije

(Uradni list RS, št. 122/04)

 

 

 

Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
 
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja

(Uradni list RS, št. 98/06, Uradni list RS, št. 1/08)

(Prečiščeno besedilo)

 

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji

(Uradni list RS, št. 26/06)


Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje

(Uradni list RS, št. 11/06, Uradni list RS, št. 51/07)

(Prečiščeno besedilo)


Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija

(Uradni list RS, št. 24/05, Uradni list RS, št. 32/07)

(Prečiščeno besedilo)