Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVA PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA

 

Besedilo zakonov s kazali, navzkrižnim sklicevanjem in zunanjimi povezavami na citirane predpise (besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače):

Odgovori na pogosta vprašanja glede izvajanja zakonov (dokumenti na povezavah se bodo periodično nadomeščali oziroma dopolnjevali z novimi vprašanji in odgovori):

 

Skupne predstavitve zakonov z regijskih posvetov za občine in upravne enote ter izobraževanj za državne nosilce urejanja prostora in državen investitorje:

 

Evalvacija prostorske in gradbene zakonodaje: krajši pregleddaljši pregled

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

 
Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS št. 37/18) 

 

Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov

 

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18)

 
Proces graditve - preglednica zahtev po GZ

 

Pojasnila in usmeritve Geodetske uprave RS glede določanja hišnih številk po Gradbenem zakonu

 

Izdajanje potrdil o NRP in lokacijskih informacij na območju DPA - pojasnilo za izvajanje ZUreP-2

 

Soglasje za spreminjanje meje parcele - Navodilo št. 1

 

Življenjski dogodki - Državni portal za okolje in prostor