Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADBENI ZAKON

Gradbeni zakon - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 61/17, 72/17)

 

 
Podzakonski predpisi - splošno:

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

(Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 - popr.)

 

Uredba o razvrščanju objektov
(Uradni list RS, št. 37/18)

 

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

(Uradni list RS, št. 41/18)

 

Priročnik Univerzalna stanovanjska graditev

 

Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi

 

Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14)

 

Pravilnik o gradbiščih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr.)

 

 
Podzakonski predpisi -gradbeni predpisi:

 

Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov

(Uradni list RS, št. 54/03)

 

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

(Uradni list RS, št. 101/05)

Pravilnik o zaščiti stavb pred hrupom

(Uradni list RS, št. 10/12)

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

(Uradni list RS, št. 52/10)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12)

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strel - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12)

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

(Uradni list RS, št. 100/13)

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

(Uradni list RS, št. 29/04)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09 - odl. US)

 

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 42/02 in 105/02)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 1/11)

 

Arhiv:

 

Pravilnik o projektni dokumentaciji

(Uradni list RS, št. 55/08)

 

Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta

(Uradni list RS, št. 55/08)

 

Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

(Uradni list RS, št. 38/08)