Skoči na vsebino

ARHIV ZAKLJUČENIH POSTOPKOV SODELOVANJA JAVNOSTI - PROSTORSKI PREDPISI

   

Ime predpisaOsnutek predpisa

Datum začetka in konca objave osnutka

Pripombe in mnenja javnosti
Zakon o urejanju prostoraOsnutek Zakona o urejanju prostora

22.11.2015

20.1.2016

podaljšan do 19.2.2016

Pripombe
Gradbeni zakonOsnutek Gradbenega zakon (priloga 1priloga 2)

22.11.2015

20.1.2016

podaljšan do 19.2.2016

Pripombe
Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjihOsnutek Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih

22.11.2015

20.1.2016

podaljšan do 19.2.2016

Pripombe

Uredba o razvrščanju objektov

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, priloga 1, priloga 2

13.3.2018

12.4.2018

Po koncu enomesečne javne razgrnitve osnutkov uredbe o razvrščanju objektov smo prispele pripombe oziroma njihov povzetek vpisali v osnutke besedila (pripombe in posamezni komentarji so v zeleni barvi). Vsem, ki ste se nam posredovali pripombe, se vam za vaš trud zahvaljujemo. V predlogu uredbe, ki je dan v medresorsko obravnavo se upošteva marsikateri predlog posredovan v času javne razprave. Pripombe na osnutek, prilogo 1 in prilogo 2.