Skoči na vsebino

PROSTOR

 

Področje urejanja prostora

 

Področje graditve

 

Nova prostorska in gradbena zakonodaja

 

ZBIRKA TEHNIČNIH PREDPISOV S PODROČJA GRADITVE

PRAVILNIKA S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI

 

Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih - neuradno prečiščeno besedilo

(Uradni list RS, št. 88/03, 56/06
  
Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami - neuradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 88/03, 56/06) 

 

Stanovanjsko področje

 

 

Urbani razvoj in zemljiška politika

 

 

Geodetska dejavnost

 

Drugo

 

Prostorski akti

Ministrstvo za okolje in prostor vodi zbirko podatkov o prostorskih aktih. V zbirki podatkov so zbrani podatki o občinskih in državnih prostorskih aktih (občinski prostorski načrti, državni prostorski načrti). Cilj je vzpostaviti skupno zbirko ključnih podatkov o prostorskih aktih v Republiki Sloveniji. V letu 2010 so popisani postopki na področju prostorskega načrtovanja (postopek priprave DPN in OPN). Sprejeti prostorski akti so vneseni v zbirko podatkov in vidni v skupnem prikazu stanja prostora.

 

DIGITALNI PROSTORSKI PODATKI O DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTIH IN PROSTORSKIH UKREPIH

  

Mednarodni dokumenti