Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROSTOR

 

Področje urejanja prostora

 

Področje graditve

 

Nova prostorska in gradbena zakonodaja

 

ZBIRKA TEHNIČNIH PREDPISOV S PODROČJA GRADITVE

PRAVILNIKA S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI

 

Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih - neuradno prečiščeno besedilo

(Uradni list RS, št. 88/03, 56/06
  
Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami - neuradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 88/03, 56/06) 

 

Stanovanjsko področje

 

 

Urbani razvoj in zemljiška politika

 

 

Geodetska dejavnost

 

Drugo

 

Prostorski akti

Ministrstvo za okolje in prostor vodi zbirko podatkov o prostorskih aktih. V zbirki podatkov so zbrani podatki o občinskih in državnih prostorskih aktih (občinski prostorski načrti, državni prostorski načrti). Cilj je vzpostaviti skupno zbirko ključnih podatkov o prostorskih aktih v Republiki Sloveniji. V letu 2010 so popisani postopki na področju prostorskega načrtovanja (postopek priprave DPN in OPN). Sprejeti prostorski akti so vneseni v zbirko podatkov in vidni v skupnem prikazu stanja prostora.

 

DIGITALNI PROSTORSKI PODATKI O DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTIH IN PROSTORSKIH UKREPIH

  

Mednarodni dokumenti