Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O VODAH

1. NACIONALNI PROGRAM

 

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 (ReNPVO)

(Uradni list RS, št. 2/06)

 

 

  

2. NAČRTOVANJE

 

Pravilnik o vodni knjig
(Uradni list RS, št. 48/18)

 

Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem

(Uradni list RS, št. 41/17)

 

Pravilnik o vodnem katastru
(Uradni list RS št. 30/17)

 

Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja
(Uradni list RS, št. 67/16)

 

Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
(Uradni list RS, št. 61/11)

 

Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem - NEURADNO PREIČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 92/1020/13 in 60/18)

 

Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja  ogroženosti pred poplavami
(Uradni list RS, št. 7/10)

 

Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka
(Uradni list RS, št. 97/09)

 

Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda
(Uradni list RS, št. 4/09)

 

Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 26/06, 5/09)

  

Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda

(Uradni list RS, št. 63/05, 8/18)

 

Pravilnik o določitvi določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda

(Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 8/18)

 

Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 28/05 in 8/18)

 

Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami prvega reda, ki jima pripadajo

(Uradni list RS, št. 82/03, 8/18)

 

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles površinskih voda

(Uradni list RS, št. 65/03)

 

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda

(Uradni list RS, št. 65/03)

 

 

3. VODNE PRAVICE

 

Obrazci:

  • Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah do 10MW

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči ,na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu
(Uradni list RS št. 104/11)
 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Lobnica
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elektrčine energije na delu vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna, Krka in Vipava
(Uradni list RS, št. 122/07)

 

Uredba o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 52/07122/07)

 

Uredba o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinje in Krke

(Uradni list RS, št. 95/06)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 121/0483/06, 76/11)

 

Uredba o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja – Grušoveljska struga

(Uradni list RS, št. 9/06)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja

(Uradni list RS, št. 120/05)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica

(Uradni list RS, št. 63/05)

 

Uredba o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja-Letuška struga, reka Reka-Žagarjeva mlinščica

(Uradni list RS, št. 61/05)

 

Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini

(Uradni list RS, št. 74/04)

 

Uredba o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovjek, Grojzdek in Cerknica

(Uradni list RS, št. 29/04)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 23/04120/0595/0652/07122/0798/08)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 67/03, 52/07)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah

(Uradni list RS, št. 49/03)

  

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 49/03, 8/0452/07, 122/07)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 28/02)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 34/0152/07)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 53/0193/01)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 5/0016/0416/0517/09)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krimpah, Kešanščica, Lobnica, Poljanšček - območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka - na mlinščici, Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 57/98)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 23/97, 57/98)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Idrijca- na Mlinščici, Sava Bohinjka- na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica), Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 63/96)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Dravinje za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 62/96)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 66/94, 71/94, 26/95, 38/96, 57/98, 122/07)

  

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben, Savinja - na strugi, Savinja - Kolenčeva struga, Dravinja in Jahodnica za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 31/96)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z zapajliško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 69/95, 18/96)

  

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 17/96)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hruševka, Temenica, Savinja - na strugi, Suha, Petrovka ob Mostnici in Sopota za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 17/96)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 26/95106/0634/0817/09)

  

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 9/95)

 

Uredba o koncsijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške Bistrice za proizvodnjo električne energije

(Uradni list RS, št. 21/95, 26/95)

  

  • Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah - nad 10MW

Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 26/03101/0388/04118/05124/061/08)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 63/9688/0483/06)

 

Uredba o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode

(Uradni list RS, št. 13/03, 88/04)

  

  • Gojenje morskih organizmov in gojenje sladkovodnih organizmov

Uredba o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 117/05, 68/08, 105/08)

  

Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 53/05, 68/08)

 

Uredba o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 68/0562/08)

 

  

Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV., V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan
(Uradni list RS, št. 38/08)

 

Uredba o koncesijah za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib na območju Piranskega zaliva 
(Uradni list RS, št. 124/06)  

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 94/0652/07)

  

Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 68/0571/05108/06)

  

Uredba o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 24/05)

 

Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 97/04, 89/08)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode v ribogojnicah za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

(Uradni list RS, št. 61/04)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salomonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje

(Uradni list RS, št. 50/038/04)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah

(Uradni list RS, št. 49/03)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih rib

(Uradni list RS, št. 76/01)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokv Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 5/00)

  

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 57/98, 8/04)

 

Uredba o konceijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, Mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 49/97, 8/04)

 

Uredba o konceijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 18/97)

  

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, tudena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 45/96, 38/04)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 45/9652/07)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 31/96)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 37/958/04)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib

(Uradni list RS, št. 66/94, 71/9426/95)

 

  • Odvzem naplavin

Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci
(Uradni list RS št. 52/18)

 

Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 83/04102/10)

 

Uredba o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 83/04, 68/16) 

  

Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS,št. 74/04102/10)

 

Uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju občine Kranjska Gora

(Uradni list RS, št. 67/03)

 

Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št: 67/03102/10)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 99/01102/10)

  

  • Kopališča in naravna zdravilišča

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici
(Uradni list RS, št. 26/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice

(Uradni list RS, št. 19/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72

(Uradni list RS, št. 103/15)
 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice

(Uradni list RS, št. 103/15, 14/18)
 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t

(Uradni list RS, št. 103/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o.

(Uradni list RS, št. 103/15, 14/18)
 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05

(Uradni list RS, št. 103/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč

(Uradni list RS, št. 103/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g

(Uradni list RS, št. 91/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001

(Uradni list RS, št. 98/15)   

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

(Uradni list RS, št. 88/15, 14/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica
(Uradni list RS št. 87/15, 39/19)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04
(Uradni list RS št. 87/15, 14/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
(Uradni list RS št. 84/15, 14/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 
(Uradni list RS št. 84/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76
(Uradni list RS št. 84/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 
(Uradni list RS št. 84/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 
(Uradni list RS št. 84/15, 26/19)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94
(Uradni list RS št. 84/15, 14/18,74/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava 
(Uradni list RS št. 84/15, 14/18, 46/19)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče
(Uradni list RS št. 84/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu
(Uradni list RS št. 84/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
(Uradni list RS, št. 104/08)

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
(Uradni list RS, št. 119/07)

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
(Uradni list RS, št. 119/07)  

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 39/07122/07)

 

Uredba o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, namenjenih turistični dejavnosti

(Uradni list RS, št. 125/04)

  • Stekleničenje in proizvodnja pijač

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11
(Uradni list RS, št. 58/17)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09
(Uradni list RS, št. 64/16)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08
(Uradni list RS, št. 50/16)

 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T

(Uradni list RS, št. 103/15)
 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70

(Uradni list RS, št. 103/15, 14/19)
 

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani d. o. o. iz vrtine D-2/05

(Uradni list RS, št. 103/15)
 

Uredba o koncesiji za rabo vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 119/07)

 

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 119/07)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničnje in proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 93/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 68/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 66/05122/07)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 47/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 47/05122/07)

  

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 47/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 47/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 46/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 46/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in proizvodnjo pijač

(Uradni list RS, št. 36/05)

 

Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 36/05122/07)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica

(Uradni list RS, št. 62/94, 71/94)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah

(Uradni list RS, št. 62/94, 71/94)

  • Osnove plačil za koncesijo in cene vodnih povračil 

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019
(Uradni list RS, št. 84/18)

 

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019
(Uradni list RS, št. 83/18)

 

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019
(Uradni list RS, št. 83/18)

 

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019
(Uradni list RS, št. 83/18)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2019
(Uradni list RS, št. 79/18)

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019
(Uradni list RS, št. 80/18)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2019
(Uradni list RS, št. 80/18)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2019
(Uradni list RS, št. 80/18)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019
(Uradni list RS, št. 80/18)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2018

(Uradni list RS, št. 74/17)  

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2018

(Uradni list RS, št. 74/17)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2018

(Uradni list RS, št. 74/17)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2018

(Uradni list RS, št. 74/17)

 

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2018

(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2018

(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018

(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018
(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2018
(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
(Uradni list RS, št. 84/16)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2017
(Uradni list RS, št. 86/16)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2016
(Uradni list RS, št. 106/15)

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2016
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2016
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2016
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2016
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2016
(Uradni list RS št. 87/15)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15)

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15)

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15)

 

Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015
(Uradni list RS, št. 64/14)

 

Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2014

(Uradni list RS, št. 103/13)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2014
(Uradni list RS št. 96/13)

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2014 
(Uradni list RS št. 96/13)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2014 
(Uradni list RS št. 96/13)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2014 
(Uradni list RS št. 96/13)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2014  (Uradni list RS št. 96/13)

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2014
(Uradni list RS št. 96/13)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2013
(Uradni list RS, št. 107/12

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 107/12) 

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 107/12

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 107/12

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 107/12) 

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2013
(Uradni list RS, št. 107/12

 

Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013
(Uradni list RS, št. 102/12)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012
(Uradni list RS, št. 104/11)

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti školjk za leto 2012
(Uradni list RS, št. 86/11)

 

Odredba o višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2012
(Uradni list RS, št. 86/11)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2012
(Uradni list RS, št. 86/11)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2012
(Uradni list RS, št. 86/11)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2012
(Uradni list RS, št. 86/11)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2012
(Uradni list RS, št. 86/11)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2011
(Uradni list RS, št. 61/11)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2011

(Uradni list RS, št. 93/10)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2011
(Uradni list RS, št. 93/10)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2011
(Uradni list RS, št. 93/10)

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2011
(Uradni list RS, št. 93/10)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2011
(Uradni list RS, št. 93/10)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010

(Uradni list RS, št. 45/10)

 

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2010
(Uradni list RS, št. 4/10)

 

Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2010
(Uradni list RS, št. 4/10)

 

Odredbe o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2010 - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 3/10, 73/10)

 

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2010
(Uradni list RS, št: 3/10)

 

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2010
(Uradni list RS, št: 3/10)

 

Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2010
(Uradni list RS, št: 3/10)

 

Sklep o določitvi prodajne vrednosti za 1 tono školjk za leto 2009
(Uradni list RS, št. 35/09)

 

Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, za leto 2009
(Uradni list RS, št. 35/09)

 

Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2009
(Uradni list RS, št. 35/09)

 

Sklep o določitvi višine  plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2009
(Uradni list RS, št. 30/09) 

 

Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2009
(Uradni list RS, št. 29/09)

   

Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2009
(Uradni list RS, št. 29/09)

  
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009

(Uradni list RS, št. 16/09)

 
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008
(Uradni list RS, št. 22/08)

 

Sklep o določitvi povprečne odkupne cene za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2007
(Uradni list RS, št.  16/07)

  
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007

(Uradni list RS, št. 138/06)

 
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2006

(Uradni list RS, št. 4/06)

 

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2005

(Uradni list RS, št. 128/04)

 

Uredba o vodnih povračilih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 103/02, 122/07)

  • Drugi koncesijski akti (namakanje, zasneževanje....)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11

(Uradni list RS, št. 98/15, 57/18)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05

(Uradni list RS, št. 98/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča

(Uradni list RS, št. 97/15)

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

(Uradni list RS, št. 97/15, 14/18)
 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce-Naklo

(Uradni list RS, št. 79/01)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko rabo in izkoriščanje vode iz odvodnega hidroenergetskega kanala Formin za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož - Osluševci

(Uradni list RS, št. 36/00)

  

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Meža za dodatno zasneževanje smučišča Črna na Koroškem, vodotoka Črnovški potok za dodatno zasneževanje smučišča Stari vrh in iz vodnjakov podzemne vode v Čezsoči za dodatno zasneževanje smučišča v Čezsoči

(Uradni list RS, št. 69/98)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje talne vode iz gramoznice Ivanci za namakanje kmetijskih zemljišč

(Uradni list RS, št. 68/96)

 

Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč

(Uradni list RS, št. 68/96)

 

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Kokre za dodatno zasneževanje smučišč na Krvavcu

(Uradni list RS, št. 44/95)

  

  • Splošno

Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode
(Uradni list RS, št. 48/15)

 

Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin
(Uradni list RS št. 24/15)

 

Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda
(Uradni list RS, št. 79/07)

 

4. VODOVARSTVENA OBMOČJA

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič
(Uradni list RS, št. 53/16)

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca
(Uradni list RS, št. 25/16)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 56/15, 21/18)

- NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 56/1521/18)

 

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04, 7/06, 1/12 in 44/12)
(Uradni list RS, št. 49/15)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, št. 43/15)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

(Uradni list RS, št. 62/13, 92/14)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko

(Uradni list RS, št. 24/12)

 

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15, 77/16)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
(Uradni list RS, št. 98/11)

 

Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 5/10, 102/10)

  

Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

(Uradni list RS, št. 25/09)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane

(Uradni list RS, št. 49/08, 72/12, 69/13)

  

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane

(Uradni list RS, št. 115/07, 9/08, 65/12, 93/13)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja

(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13, 79/15)

  
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja

(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13, 79/15)

 
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

(Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15)

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniške dobrave

(Uradni list RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15)

 

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

(Uradni list RS, št. 35/06)

  

Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda

(Uradni list RS, št. 88/04, 71/09)

  

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16)

 

Pravilnik o gradnjah na vodovrstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja

(Uradni list RS, št. 62/04)

 

Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov

(Uradni list RS, št. 102/03)

  

 

5. OGROŽENA OBMOČJA

 

Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih , ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti

(Uradni list RS, št. 60/07)

  

Uredba o pogojih in omejitvah gradnje na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov

(Uradni list RS, št. 87/04)

 

 

Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

(Uradni list RS, št. 25/09)

 

 

6. KOPALNE VODE

 

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda
(Uradni list RS, št. 39/08)

 

Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda
(Uradni list RS, št. 25/08)

 

Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda

(Uradni list RS, št. 88/04)

 

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda

(Uradni list RS, št. 79/03)

  

Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda

(Uradni list RS, št. 70/03, 72/04)

 

 

7. VODNA ZEMLJIŠČA

  

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v občini Šenčur
(Uradni list RS, št. 38/18)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v Občini Gornja Radgona
(Uradni list št. 27/17)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v Občini Ruše
(Uradni list RS, št. 60/16)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje
(Uradni list RS, št. 44/16)  

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob predoru potoka Dupeljščica v naselju Struževo v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 29/16)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu vodotoka Sava na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur
(Uradni list RS, št. 29/16)

 

Uredba o določitvi zunanje mesje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 71/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 71/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota

(Uradni list RS, št. 71/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Medije v Občini Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 41/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Krke v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 41/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah Selške Sore, od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 24/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Kozarice v občini Šentjur
(Uradni list RS, št. 20/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Kokre v občini Preddvor
(Uradni list RS, št. 17/13)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Meže v Občini Ravne na Koroškem

(Uradni list RS, št. 11/12)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Pake v Mestni občini Velenje
(Uradni list RS, št. 93/11)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v občini Prevalje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS št. 92/10, 58/17)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje
(Uradni list RS št. 91/10)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v občini Mežica
(Uradni list RS št. 85/08)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Tržiški Bistrici v občini Tržič
(Uradni list RS št. 13/08)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v mestni občini Ptuj
(Uradni list RS, št.: 122/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku na zemljišču s parcelno številko 3134,  k.o. Velenje v Mestni občini Velenje
(Uradni list RS, št. 62/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Mestni občini Maribor
(Uradni list RS, št. 61/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 54/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Struga v Občini Polzela
(Uradni list RS, št. 48/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Mislinji v mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 32/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Savinji v Medlogu v mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 9/07)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter-Vrtojba - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 138/06,  16/07)

  

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Koren v Mestni občini Nova Gorica

(Uradni list RS, št. 138/06)

 

Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda

(Uradni list RS, št. 129/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Občini Dravograd

(Uradni list RS, št. 112/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča neimenovanega potoka na območju Občine Cerklje na Gorenjskem - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 68/05, 96/06)

  

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 96/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Šmartinskem jezeru v mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 96/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravinji v občini Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 96/06)

  

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča Bohinjskega jezera

(Uradni list RS, št. 34/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča vzdolž vodnega zemljišča parc.št. 1039/17 v k.o. Dravlje na območju mestne občine Ljubljana

(Uradni list RS, št. 23/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Trboveljščica v občini Trbovlje

(Uradni list RS, št. 23/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Metličica v občini Metlika

(Uradni list RS, št. 17/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob reki Savi v občini Litija

(Uradni list RS, št. 17/06)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljišlih parecelah priobalnega zemljišča ob potoku Cerkniščica v občini Cerknica

(Uradni list RS, št. 93/05)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča potoka Florjanščica v Občini Šoštanj

(Uradni list RS, št. 93/05)

  

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob reki Drnici na območju Občine Piran

(Uradni list RS, št. 68/05)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Rečice v Laškem

(Uradni list RS, št. 68/05)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Vrtojbica na območju Občine Nova Gorica

(Uradni list RS, št. 68/05)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Luče

(Uradni list RS, št. 68/05)

 

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Cerknice v Občini Cerkno

(Uradni list RS, št. 68/05)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča potoka Zaganjalščica na območju Občine Cerkno

(Uradni list RS, št. 129/04)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje v Občini Solčava

(Uradni list RS, št. 121/04)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana

(Uradni list RS, št. 121/04)

 

Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS,št. 106/04, 77/10)

  

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 87/04, 107/047/06)

  

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Boben v Hrastniku

(Uradni list RS, št. 80/04)

 

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Soči in Idrijci

(Uradni list RS, št. 134/03)

 

 

8. PLOVBA

 

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi
(Uradni list RS, št. 52/18)

 

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi

(Uradni list RS, št. 72/17)

 
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi

(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi
(Uradni list RS št. 93/15)

 

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na Zbiljskem jezeru

(Uradni list RS, št. 94/07)

  

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto

(Uradni list RS, št. 40/06)

 

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru

(Uradni list RS, št. 129/04)

 

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 84/04, 44/07 in 9/18)

  

 

9. JAVNE SLUŽBE

 

Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

(Uradni list RS, št. 57/06)

 

Sklep  o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 101/05, 96/06)

 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save

(Uradni list RS, št. 22/04)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah

(Uradni list RS, št.)

 

Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda

(Uradni list RS, št. 42/03, 121/04, 67/05)

 

Uredba  o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 42/03, 121/04, 67/05)

 

10. VODNA INFRASTRUKTURA

 

Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture

(Uradni list RS, št. 46/05)