Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO TAL

Podzakonski akti, razvrščeni po naslednjih področjih:

 

VARSTVO TAL

  • Ukrepi varstva okolja

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

(Uradni list RS, št. 7/19)

 

Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi
(Uradni list RS, št. 11/19)

 

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
(Uradni list RS, št. 19/17)

 

Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini
(Uradni list RS, št. 119/07)

 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 - ZVO-1)

 

  

  • Spremljanje stanja okolja

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
(Uradni list RS, št. 66/17,4/18)