Skoči na vsebino

PROGRAMI IN NAČRTI VARSTVA OKOLJA

Podzakonski akti, razvrščeni po naslednjih področjih:

 

Varstvo voda

 

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021

- Sklep vlade RS

 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) - PREČIŠČENO BESEDILO

- Sklep vlade RS (11.11.2010)

- Sklep vlade RS (14.7.2011)

  

Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi

- Sklep Vlade RS

 

Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja 

- Skep vlade RS  

 

Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji

- Sklep Vlade RS

 

   

 

Arhiv