Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O RAVNANJU Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI

 

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 

(Uradni list RS, št. 23/05 - URADNO PREČIŠČENO BESEDILO, 21/10)

 

Uredba o načinu in merilih za določitev višine stroškov postopka izdaje upravnih aktov pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
(Uradni list RS, št. 22/16)

  

Kartagenski protokol

 

Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV)

(Uradni list RS, št. 89/02)

 

 

Odbori

 

Poslovnik o delu Znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg

 

Poslovnik o delu Znanstvenega odbora za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

 

Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi

(Uradni list RS, št. 66/03)

 

 

Komisija

 

Poslovnik Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi

 

Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi

(Uradni list RS, št. 42/05)

 

 

Zaprti sistemi

 

Pravilnik o vsebini prijave zaprtega sistema in prijave dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

(Uradni list RS, št. 65/04)

 

Postopek prijave zaprtih sistemov za delo z GSO in dela z GSO v zaprtih sistemih

Navodila  Obrazci/priloge Paket

  

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred

(Uradni list RS, št. 71/11)

 

Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

(Uradni list RS, št. 45/04)

 

Pravilnik o načrtu ukrepov za primer nesreče pri delu z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

(Uradni list RS, št. 69/05)

 

(Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS 4/02))

 

  

Sproščanje v okolje

 

Pravilnik o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja GSO v okolje
(Uradni list RS, št. 80/06)

  • Obrazec za predstavitev rezultatov namernega sproščanja gensko spremenjenih višjih rastlin v okolje v skladu s členom 10 Direktive 2001/18/ES (SI/EN)

 

Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje

(Uradni list RS, št. 4/06)

 

Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

(Uradni list RS, št. 42/05)

 

Postopek prijave namernega sproščanja GSO v okolje
 
Navodila  Obrazci/priloge Paket

 

 

Dajanje na trg

 

Pravilnik o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

(Uradni list RS, št. 87/06)

 

Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

(Uradni list RS, št. 13/06)

 

Uredba o poročilu o primernosti izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, za dajanje na trg in njegove uporabe

(Uradni list RS 118/05)

 

 

Čezmejno gibanje GSO

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov

(Uradni list RS 72/05)

 

 

Register GSO

 

Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov

(Uradni list RS 79/06)