Skoči na vsebino

OKOLJE

Uredbe, pravilnike, odredbe in druge podzakonske akte najdete s klikom na zakon, na podlagi katerega so bili sprejeti.

 

Zakoni:

 

 

Obrazci, predpisani v  predpisih s področja narave, ravnanja z odpadki, presoje vplivov na okolje, IPPC, emisije snovi v zrak, emisije toplogrednih plinov ter voda.

 

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2011, 2012, 2018 (spremembe seznama glede na predhodni seznam iz leta 2012), 2019 (smernice: Uvrščanje EEO v 6 razredov). 

 

Seznam prevzemnih mest ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili po Sloveniji (avgust 2018)

 

Smernice o načelu obratovanja kompostarne z nizko obremenitvijo emisij