Skoči na vsebino

ZAKON - KOZJANSKI PARK

 

Zakon o Spominskem parku Trebče
(Uradni list SRS, št. 1-4/81 in 42/86,  spr. z Zakonom o spremembah določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih organizacij, Uradni list RS, št. 8/90, spr.  z 166. členom Zakona o ohranajnju narave, Uradni list RS, št 56/99,  spr. z Zakonom o graditvi objektov, Uradni list RS št. 110/02, spr. z 50. členom Zakona o ohranjanju narave, Uradni list RS, št. 119/02)