Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - PROSTORSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov


Spoštovani!   Na podlagi Gradbenega zakona smo pripravili osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov.   Pravilnik bo nadomestil Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe...

Osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov


Spoštovani!   Na podlagi Gradbenega zakona smo pripravili osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov s prilogami (.zip).   Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik...

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov


Spoštovani! Pripravili smo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov s prilogo 1 in prilogo 2, kot to določata tretji in četrti odstavek 3. člena Gradbenega zakona.  Uredba je zasnovana čisto na novo in združuje dva sedaj veljavna...

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 27. oktobra 2017, na e-naslov: gp.mo...

Osnutek Zakona o nepremičninskem posredovanju


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Zakona o nepremičninskem posredovanju.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 17. julija 2017, na e-naslov: gp.mop@gov.si.  Prijazno...

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete...

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona


Spoštovani!  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:  - Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka 11. novembra 2016, na e-naslov: gp.mop@gov.si.   ...