Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - PROSTORSKI PREDPISI - ARHIV

Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu


Spoštovani! Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) smo pripravili predlog Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu, priloga 1, priloga 2, tehnična pravila. Pravilnik bo...

Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in...

Osnutek tehnične smernice TSG-1-001:2018 Požarna varnost v stavbah


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek tehnične smernice TSG-1-001:2018 Požarna varnost v stavbah Pripombe in predloge na osnutek smernice lahko posredujejo do četrtka, 20. septembra, na...

Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s...

Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebini odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebini odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno...

Osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov


Spoštovani!   Na podlagi Gradbenega zakona smo pripravili osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov.   Pravilnik bo nadomestil Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe...

Osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov


Spoštovani!   Na podlagi Gradbenega zakona smo pripravili osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov s prilogami (.zip).   Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik...