Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - PROSTORSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in...

Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s...

Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebini odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebini odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno...

Osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov


Spoštovani!   Na podlagi Gradbenega zakona smo pripravili osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov.   Pravilnik bo nadomestil Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe...

Osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov


Spoštovani!   Na podlagi Gradbenega zakona smo pripravili osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov s prilogami (.zip).   Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik...

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov


Spoštovani! Pripravili smo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov s prilogo 1 in prilogo 2, kot to določata tretji in četrti odstavek 3. člena Gradbenega zakona.  Uredba je zasnovana čisto na novo in združuje dva sedaj veljavna...

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 27. oktobra 2017, na e-naslov: gp.mo...