Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - PROSTORSKI PREDPISI - ARHIV

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 27. oktobra 2017, na e-naslov: gp.mo...

Osnutek Zakona o nepremičninskem posredovanju


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Zakona o nepremičninskem posredovanju.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 17. julija 2017, na e-naslov: gp.mop@gov.si.  Prijazno...

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete...

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona


Spoštovani!  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:  - Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka 11. novembra 2016, na e-naslov: gp.mop@gov.si.   ...

Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih


Spoštovani, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v ponovno javno obravnavo in medresorsko razpravo podalo predloge treh novih zakonov – Zakona o urejanju prostora (ZUREP s kazalom), Gradbenega zakona in Zakona o...

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture


Spoštovani!  Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo - 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in...

Osnutki novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih za javno razpravo


Spoštovani! Vabimo vas k javni razpravi na: - Osnutki novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona (priloga I,  priloga II)in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, pojasnila k trem zakonom. Vaše...