Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do...

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.   Vaše pripombe in predloge lahko...

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na...

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja in kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja in kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67.  ...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in...

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70.   Vaše pripombe in predloge lahko...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč...