Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o električni in elektronski opremi


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o električni in elektronski opremi. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 14. maja 2018, na e-naslov:...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do poned...

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov (ponovna javna objava)


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika...

Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v občini Šenčur


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v občini Šenčur. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 30....

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, priloge. Vaše pripombe in...

Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 23. ap...

Osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Vaše pripombe in predloge...