Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

6. 6. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja z morskim okoljem

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja z morskim okoljem, priloga.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 20. junija 2017, na e-naslov:...

31. 5. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede,...

9. 5. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 9. junija 2017, na...

26. 4. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.  Vaše pripombe in predloge lahko...

26. 4. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

Spoštovani! Z namenom čimbolj učinkovite obravnave podzakonskega prepisa vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah. 9.5.2017 -...

26. 4. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov, priloga...

21. 4. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran