Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev. Vaše pripombe in...

Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Odloka o ukrepu  odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018  do 30. septembra 2019...

Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja  Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027, priloga. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka...

Osnutek odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja. Vaše pripombe...

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: -  Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do p...

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa, priloga.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 3. julija 2018, na e-naslov: gp.mop...

Osnutek Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 29....