Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami - novo gradivo


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – novo gradivo. Vaše pripombe in predloge lahko...

Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 7. novembra 2018, na e-naslov: gp.mop@go...

Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do pe...

Osnutek Pravilnika o spremembah pravilnika o evidentirani posebni rabi vode


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah pravilnika o evidentirani posebni rabi vode. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 26. oktobra 2018, na e-naslov: gp...

Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94. Vaše pripombe in predloge lahko...

Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Romih-1/89


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Romih-1/89. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 15. oktobra 2018,...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač. Vaše pripombe in predloge...