Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06


Spoštovani!     Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 18. januarja 2019, na...

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08


Spoštovani!     Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08.   Vaše pripombe in predloge lahko...

Osnutek Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 4. januarja 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si. Prijazno...

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do pe...

Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica.   Vaše...

Osntuek Uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do pon...