Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava. ...

Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 24. junija 2019, na e-naslov: gp.mop(at)...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 4. junija...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju .   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 4. junija...

Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave – PONOVNA JAVNA OBJAVA


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja...

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave - podaljšanje javne objave do 14.6.2019


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, neuraden čistopis - osnutek.   Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 14....

Uredba o izvajanju Delegirane Uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Uredbo o izvajanju Delegirane Uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije.   Vaše pripombe in...