Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI - ARHIV

30. 10. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Spoštovani!  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:  - Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja...

6. 10. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030,  priloga 1, priloga 2, strokovne podlage. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka,...

14. 9. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Odloka o ukrepu  odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje  do 30. septembra 2018. Vaše...

8. 9. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini...

22. 8. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnega telesa podzemnih voda za mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske toplice, Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnega telesa podzemnih voda za mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske...

2. 8. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.  Vaše...

1. 8. 2017Vabila k sodelovanju - OP

Osnutek Uredbe o dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Uredbe o dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami.  Vaše pripombe in predloge lahko...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran