Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNI DOKUMENTI

Ratifikacije konvencij, protokolov

 

Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS)
(Uradni list RS, št. 77/16)

 

Zakon o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem

(Uradni list RS, št. 23/16, Mednarodne pogodbe št.4)

 

Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti
(Uradni list RS, 25/14, Mednarodne pogodbe št. 4)

 

Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
(Uradni list RS, MP št. 1/10)

 

Zakon o ratifikaciji Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (MPRIPO)
(Uradni list RS, MP št. 1/10)

 

Zakon o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPSPVO)
(Uradni list RS, MP št. 1/10)

  

Zakon o Ratifikaciji Konvencije o preprečevanju večjih industrijskih nesreč
(Uradni list RS, MP št. 18/09)

 

Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija

(Uradni list, RS, št. 62/04)

  

Zakon o ratifiakciji konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)

(Uradni list RS, št. 62/04)

 

Zakon o ratifikaciji protokola o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju sredozemskega morja (MPPOL)

(Uradni list RS, št. 2/04)

 

Zakon o ratifikaciji kartagenskega protokola o biološki varnosti h konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPVB)

(Uradni list RS, št. 89/02)

 

Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja

(Uradni list RS, št. 60/02)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč

(Uradni list RS, št. 99/01)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki

(Uradni list RS, št. 48/01)

 

Odredba o izvajanju Resolucije št. 10.2 Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

(Uradni list RS, št. 73/00)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji

(Uradni list RS, št. 110/99)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenskih prostorov

(Uradni list RS, št. 55/99)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali

(Uradni list RS, št. 72/98)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave)

(Uradni list RS, št. 47/98)

 

Zakon o ratifikaciji Konvenije o presoji čezmejnih vplivov na okolje

(Uradni list RS, št. 46/98)

 

Zakon o ratifikaciji protokola o nadaljnem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979

(Uradni list RS, št. 29/98)

 

Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja

(Uradni list RS, št. 59/95)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti

(Uradni list RS, št. 30/96)

 

Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihoeva odstranjevanja

(Uradni list RS, št. 15/93)