Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZISKOVALNE NALOGE, ŠTUDIJE IN ELABORATI

Raziskovalne naloge CRP

OKOLJE

  • CRP projekt 2006-2008:  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacije na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (V1-0296),  Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) s sodelovanjem Univerze v Ljubljani - Biotehniške fakultete

PROSTOR

 

 

"Konkurenca Slovenije 2001-2006"; Težišče 5 "Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja"

 

Ciljni raziskovalni program »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013«

 

Romi in romska naselja v Sloveniji

Dobre prakse v romskih naseljih

Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena, ZRC-SAZU, 2016

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva (2018)

Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (2018)

Razvoj procesa in postopkov priprave integralnega pomorskega prostorskega načrta (2018)