Skoči na vsebino

RAZISKOVALNE NALOGE, ŠTUDIJE IN ELABORATI

Raziskovalne naloge CRP

OKOLJE

  • CRP projekt 2006-2008:  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacije na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (V1-0296),  Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) s sodelovanjem Univerze v Ljubljani - Biotehniške fakultete

PROSTOR

 

 

"Konkurenca Slovenije 2001-2006"; Težišče 5 "Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja"

 

Ciljni raziskovalni program »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013«

 

Romi in romska naselja v Sloveniji

Dobre prakse v romskih naseljih

Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena, ZRC-SAZU, 2016

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva (2018)

Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (2018)

Razvoj procesa in postopkov priprave integralnega pomorskega prostorskega načrta (2018)