Skoči na vsebino

DOGODKI

 

1. Posvetovanje s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja in ohranjanja narave

 

Termin: 4. aprila 2017 s pričetkom ob 9. uri 

Kraj: Velika sejna sobi ARSO na Vojkovi 1b v Ljubljani.

 

Posvetovanje je organizirano z namenom izmenjave informacij in stališč glede: 

  • Načrta priprave NPVO 2030, predvsem glede vsebinskih sklopov usmeritev, ciljev in nalog ter podpornih ukrepov in sicer z vidika njihove ustreznosti in zadostnosti za strateške usmeritve in ukrepe varstva okolja v Sloveniji do 2030,
  • določanja usmeritev in ciljev varstva okolja do 2030,
  • področij, kjer bi bilo glede na stanje okolja ter posebnosti in značilnosti Slovenije treba bolj smelo, ambiciozno zastaviti varstva okolja,
  • neznank, ki lahko vplivajo na usmeritve in cilje varstva okolja,
  • prioritetnih področij ukrepov v podporo varstvu okolja,
  • glede instrumentov ali ukrepov varstva okolja, ki so se v preteklosti izkazali kot uspešni in ki lahko tudi v prihodnje pripomorejo k varstvu okolja.

 

Vabilo 

Poročilo

Seznam udeležencev

Shema NPVO

Fotogradivo

 
 

 

2. Posvetovanje s predstavniki univerzitetnih, raziskovalnih in strokovnih inštitucij

 

Termin6. aprila 2017 s pričetkom ob 9. uri

Kraj: Sejna soba v pritličju nove stavbe ARSO na Vojkovi 1b v Ljubljani.

 

Vabilo

Poročilo

Seznam udeležencev

Fotogradivo

Osnutek Sheme NPVO