Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPRAVA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA 2030

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), s katerim bodo določene daljnoročne usmeritve, cilji in naloge za varstvo okolja.

 

Trije zakoni s področja delovanja MOP vsebujejo zahteve glede izdelave nacionalnih programov: zakon o varstvu okolja, zakon o ohranjanju narave in zakon o vodah. NPVO 2030 bo združil zahtevane vsebine glede nacionalnih programov iz teh zakonov.  

 

Naloga okoljske politike v Sloveniji je skrb za varstvo okolja, kar obsega tudi ohranjanje narave in varstvo voda. Varstva okolja pa ne izvajamo le z ukrepi okoljske politike, saj na stanje okolja vplivajo tudi druge politike, kot so na primer industrijska, prometna, energetska, kmetijska, politika vzgoje in izobraževanja, ...

  

Ker bodo v NPVO 2030 začrtane usmeritve, cilji in naloge varstva okolja, bodo s tem programom določeni cilji in naloge okoljske politike, podane pa bodo tudi usmeritve za druge politike.  

 

K sodelovanju pri pripravi NPVO 2030 bo MOP povabil strokovno javnost, nevladne organizacije, ki delujejo na področju okolja in ohranjanja narave ter drugo zainteresirano javnost.

 

Nacionalni program varstva okolja na predlog Vlade RS sprejme Državni zbor RS.

 

 

Izhodišča za pripravo NPVO 2030

 

Trajnostni razvoj Slovenije je temeljno izhodišče za pripravo NPVO 2030, pri čemer  trajnostni razvoj pomeni »tak razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.« 

 

NPVO 2030 bo pripravljen tudi ob upoštevanju:

  1. Poročila o izvajanju NPVO 2005-2012,
  2. Poročila o stanju okolja v Sloveniji 2017,
  3. že sprejetih strateških in operativnih programov, ki vplivajo na varstvo okolja,
  4. strateških dokumentov (kot sta na primer: Evropsko okolje – Stanje in napovedi 2015 in 7. Okoljski akcijski program in zakonodaje EU,
  5. strateških zavez na globalni ravni, kot so na primer Cilji trajnostnega razvoja 2030.

Načrt priprave Nacionalnega programa varstva okolja 2030 podrobneje predstavi pripravo NPVO 2030. 

 

Več:
Koraki priprave NPVO 2030
Sodelovanje javnosti
Dogodki
Povezave