Skoči na vsebino

VODSTVO

Ministrica Irena Majcen

Irena Majcen, rojena 2. 3. 1958, je inženirka kmetijstva - živinoreje, diplomirala je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

 
Je poznavalka področja okolja in prostora. Pred nastopom ministrske funkcije je bila vodja oddelka za okolje in prostor ter promet in zveze na Upravni enoti Slovenska Bistrica, ki se lahko pohvali z eno najboljših statistik na področju pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj.  V zadnjih štirih letih se je ukvarjala s področjem izdajanja gradbenih dovoljenj, soglasij za posege v prostor, vodenjem dela postopkov za ministrstvo, razlastitvami itd., zato vsebine resornega ministrstva dobro pozna tudi z vidika potreb uporabnika. V obdobju 2005–2010 je bila županja občine Slovenska Bistrica.
 

Državna sekretarka Lidija Stebernak

 

Lidija Stebernak je rojena 23.11.1962. Po končanem šolanju na II. gimnaziji v Mariboru je leta 1987  diplomirala na  Pravni fakulteti v Ljubljani. Njena prva zaposlitev je bila v gospodarstvu, in sicer v podjetju Kostroj v Slovenskih Konjicah, kjer delala do leta 1991, najprej kot pravnica v splošno kadrovskem sektorju, nato kot vodja splošno-kadrovskega sektorja. Leta 1991 se je zaposlila v občini Slovenska Bistrica kot sekretarka skupščine občine. V letu 1993 je opravila pravosodni  izpit.

 
Od leta 1995, vse od začetka delovanja upravnih enot, je bila načelnica Upravne enote Slovenska Bistrica. Ves čas svojega dela v upravni enoti je aktivno sodelovala v koordinacijskem svetu načelnikov upravnih enot in v  delovnih skupinah za posodabljanje pravilnika o vodenju evidence v upravnem postopku ter za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.