Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister

Jure Leben

22. april 1981
Master of Science, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Oxford Brookes University

 

Jure Leben je v Združenih državah Amerike zaključil študij na področju ocenjevanja in varstva okolja in pridobil naziv Bachelor of Science (BSc). Zatem je v Veliki Britaniji ob delu v transportnem inštitutu TRL – tam je bil zadolžen za ocenjevanje transportnih sistemov in presojo njihovih vplivov na okolje - študiral na Oxford Brookes University ter uspešno končal specialistični okoljski študij. V svojem zaključnem delu je raziskoval povezave med nacionalnimi razvojnimi kazalci in količino implementirane tehnologije vodika in gorivnih celic. Ob delu na TRL je bil prejemnik štipendije, ki jo podeljuje evropski sklad Marie Curie. Letos je na britanski University of Hertfordshire zaključil še študij filozofije.

 
Leta 2008 je prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja v Pivki, kariero pa kasneje nadaljeval na Službi vlade za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij ter za vodenje EU projektov. Leta 2012 se je zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je vodil implementacijo ECO oznake in eko inovacij ter bil vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročil in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo.

 
Leta 2016 je prevzel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in na njem vodenje največjega državnega infrastrukturnega projekta, gradnjo drugega tira. Na tem položaju je deloval do izvolitve na položaj ministra za okolje in prostor.

 

 

Državni sekretar za področje prostora

Aleš Prijon

Aleš Prijon je po izobrazbi univerzitetni diplomirani arhitekt . Je pooblaščeni arhitekt in prostorski načrtovalec, ter bivši predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Zaposlen je bil na Urbanističnem inštitutu Slovenije, kot asistent na Fakulteti za arhitekturo, nazadnje je bil direktor družbe Prima. Sodeloval je v multimedijskih projektih ter gledaliških scenografijah, ter bil član umetniškega gibanja NSK. Objavil je tudi več člankov v strokovnih revijah in časopisih. V obdobju zadnjih petnajst let je kot arhitekt, odgovorni projektant arhitekture ali odgovorni vodja projekta, načrtoval projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, vodil izdelave lokacijskih dokumentacij in vodilnih map načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kot odgovorni prostorski načrtovalec je vodil izdelavo prostorskih izvedbenih aktov. Kot predsednik ZAPS je z Ministrstvom za okolje in prostor že konstruktivno sodeloval pri sprejemanju nove prostorske in gradbene zakonodaje.

Državni sekretar za področje okolja

Simon Zajc

Simon Zajc je po izobrazbi diplomirani varstvoslovec in je v prejšnjem sklicu Državnega zbora RS opravljal funkcijo poslanca. Bil je podpredsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ima bogate izkušnje na področju dela na radiu in televiziji.