Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

  

Minister: Jure Leben

tajništvo: Albina Koprivec

tel.: 01 / 478 7350
faks: 01 / 478 7425 

 

Državni sekretar: Aleš Prijon

tel.: 01/ 478 7205

e-pošta: ales.prijon(at)gov.si

 

 

KABINET MINISTRA

vodja kabineta: Lucija Šenkinc

tel.: 01/ 478 7139

e-pošta: lucija.senkinc(at)gov.si

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Sašo Vöröš
tel.: 01 / 478 7363, 051 / 385 712

e-pošta: pr.mop(at)gov.si, saso.voros(at)gov.si

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Stasja Grkman

tel.: 01 / 478 7186

e-pošta: stasja.grkman(at)gov.si

 

SLUŽBA ZA EU KOORDINACIJO IN MEDNARODNE ZADEVE

Katja Piškur

tel.: 01 / 478 7130
e-pošta: katja.piskur(at)gov.si

  

SLUŽBA ZA SISTEM OKOLJA IN PROSTORA

Luka Ivanič

tel.: 01 / 478 7439

e-pošta: luka.ivanic(at)gov.si

 

   

DIREKTORAT ZA OKOLJE

generalna direktorica: mag. Tanja Bolte
tel.: 01 / 478 7310
e-pošta: tanja.bolte(at)gov.si

 

Sektor za okolje in podnebne spremembe: po pooblastilu mag. Tanja Bolte
tel.: 01 / 478 7380

  • Oddelek za biotehnologijo: dr. Martin Batič
  • Oddelek za podnebne spremembe: po pooblastilu dr. Martin Batič
  • Oddelek za okolje: Tone Kvasič

 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje: mag. Vesna Kolar Planinšič
tel.: 01 / 478 7329

e-pošta: vesna.kolar-planinsic(at)gov.si

 

Sektor za ohranjanje narave: dr. Marija Markeš
tel.: 01 / 478 7475

e-pošta: marija.markes(at)gov.si

 

Sektor za odpadke: mag. Jana Miklavčič 

tel.: 01 / 478 7100

e-pošta: jana.miklavcic(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA VODE IN INVESTICIJE

generalni direktor: Leon Behin
tel.: 01 / 478 7340
e-pošta: leon.behin(at)gov.si

   

Sektor za urejanje voda: mag. Luka Štravs

tel.: 01 / 478 7404

e-pošta: luka.stravs(at)gov.si

   

Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč: Ervin Vivoda
tel.: 01 / 478 7237

e-pošta: ervin.vivoda(at)gov.si

 

Sektor za kohezijo: mag. Blaž Mozetič
tel.: 01 / 478 7484

e-pošta: blaz.mozetic(at)gov.si

 

Sektor za investicije in ekonomsko upravljanje: dr. Breda Mulec
tel.: 01 / 478 7387

e-pošta: breda.mulec(at)gov.si

 

Sektor za varstvo in odločanje o rabi voda:

  • Oddelek za varstvo voda
  • Oddelek za odločanje o rabi voda

 

 
DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

generalna direktorica: Barbara Radovan
tel.: 01 / 478 7014
e-pošta: barbara.radovan(at)gov.si

  

Sektor za strateški prostorski razvoj: mag. Lenča Humerca Šolar

tel.: 01 / 478  7033

e-pošta: lenca.humerca-solar(at)gov.si

  

Sektor za prostorsko načrtovanje: Ana Vidmar

tel.: 01 / 478 7042

e-pošta: ana.vidmar(at)gov.si

  • Oddelek za državno prostorsko načrtovanje: Barbara Leskovar
  • Oddelek za občinsko prostorsko načrtovanje: Boštjan Jerebic

  

Sektor za graditev: Saša Galonja

tel.: 01 / 478 7014

e-pošta: sasa.galonja(at)gov.si

 

Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko: mag. Aša Rogelj

tel.: 01 / 478 7033

e-pošta: asa.rogelj(at)gov.si

 

Sektor za stanovanja: Vesna Dragan

tel.: 01 / 478 7033

e-pošta: vesna.dragan(at)gov.si

  

 

SEKRETARIAT 

generalna sekretarka: Mateja Omejc

tel.: 01 / 478 7371 
e-pošta: mateja.omejc(at)gov.si  

 

Služba za kadrovske zadeve: mag. Mojca Pelko Pleteršek

tel.: 01 / 478 7065

e-pošta: mojca.pelko-pletersek(at)gov.si 

 

Služba za pravne zadeve in javna naročila: Petra Ložar

tel.: 01 / 478 7059

e-pošta: petra.lozar(at)gov.si

  

Služba za finančne zadeve: Tanja Petek
tel.: 01 / 478 7335

e-pošta: tanja.petek(at)gov.si

  

Služba za splošne zadeve in informatiko: mag. Urška Škraba

tel.: 01/ 478 7376

e-pošta: urska.skraba(at)gov.si

  • Glavna pisarna: po pooblastilu Petra Grahek

  

Služba za upravne zadeve: Boris Vinski

tel.: 01 / 478 7094

e-pošta: boris.vinski(at)gov.si

  • Oddelek za premoženjskopravne, okoljske in geodetske zadeve: Goran Lesar
  • Oddelek za graditev: Bojana Mazi

  

  

ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA

 

Agencija RS za okolje
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Geodetska uprava RS

Uprava RS za jedrsko varnost

Direkcija Republike Slovenije za vode