Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA DEJANJA V POSTOPKU PRED ODLOČBO NA MOP