Skoči na vsebino

RAMSARSKA KONVENCIJA

Nacionalni odbor za Ramsarsko konvencijo

 

Ustanovitev:

Nacionalni odbor za Ramsarsko konvencijo je bil ustanovljen 19. aprila 1996 s sklepom ministra za okolje, prostor in energijo.

 

Naloge:

Najpomembenejša naloga odbora je izvrševanje določil Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče močvirskih ptic (Ramsar, 1972), zlasti pa:

  • spremljanje stanja lokalitet, informiranje in komuniciranje s sekretariatom ramsarske konvencije;
  • priprava planov, strokovnih osnov za razglasitev ter izdelava poročil o novih lokalitetah;
  • udeležba na rednih, izrednih konferencah pogodbenih strank in drugih srečanjih s področja varstva mokrišč ter informiranje javnosti, vladnih in nevladnih organizacij o vseh aktivnostih;
  • koordinacija, vodenje in sodelovanje pri vseh naravovarstvenih projektih, ki zadevajo mokrišča;
  • druge naloge, ki jih sprejme odbor.

 

Člana:

 

Katja PoboljšajSocietas herpetologica slovenica - Slovensko društvo za opazovanje dvoživk in plazilcev, Prešernova 20, Ljubljana
 e-pošta: katja.poboljsaj(at)ckff.si
Borut Štumberger Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije-BirdLife Slovenija, Prvomajska ul. 9, Ljubljana
 e-pošta: stumberger(at)siol.net

 

 

Sekretariat:

dr. Gordana Beltram
nacionalna kontaktna točka
e-pošta: gordana.beltram(at)gov.si