Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Nevladne organizacije (NVO) in organizirana civilna družba ključno prispevajo k razvoju in uresničevanju demokracije in človekovih pravic. Definicijo NVO, ki jo uporablja Svet Evrope, je mogoče najti v priporočilu Odbora ministrov (2007)14, ki pravi, da so “NVO prostovoljna samoupravna telesa ali organizacije, ustanovljene za uveljavljanje ciljev svojih ustanoviteljev in članov, ki po svoji naravi niso namenjeni ustvarjanju dobička.”

 

NVO z vključevanjem velikega števila posameznikov predstavljajo pomemben sestavni del participacije v odprti demokratični družbi. V procesu odločanja lahko bistveno prispevajo s svojim znanjem in neodvisno strokovnostjo, kar je vlade na vseh ravneh – od lokalne, regionalne do nacionalne – kot tudi mednarodne institucije spodbudilo, da se pri oblikovanju in izvajanju politik naslanjajo na relevantne izkušnje in kompetence NVO.

 

NVO uživajo edinstveno zaupanje svojih članov in družbe, da izražajo skrbi, predstavljajo njihove interese ter jih vključujejo v uveljavljanje poslanstva ter tako ključno prispevajo k oblikovanju politik.

 

Na področju okolja so NVO pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Uveljavljajo načela varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in delovanja. Najpomembnejše področje delovanja okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij je nedvomno vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor tudi na ravni Evropske skupnosti, in pa ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja.

 

Ministrstvo za okolje in prostor si že vrsto let prizadeva za krepitev dialoga s tem pomembnim delom civilne družbe.

  

Aktualno

 

 

Dokumenti

 

Pridobivanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju OKOLJA:

Seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja

  

Pridobivanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju OHRANJANJA NARAVE: 

Seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področja ohranjanja narave 

 

Pridobivanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju PROSTORA:

  • Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS št. 21/18)
  • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejšihh dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14

Seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področja prostora 

 


Ostali dokumenti:

 

 

Projekti

 

- Partnerstvo za okolje (dokument Program sodelovanja med okoljskimi NVO in Ministrstvom za okolje in prostor, 2000)

 

- Okoljski center 

Ministrstvo za okolje in prostor je novembra 2007 s konzorcijem petih NVO (Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, FOCUS društvom za sonaraven razvoj, Inštitutom za trajnostni razvoj, SE-F slovenskim ekološkim forumom in CIPRO društvom za varstvo Alp), združenih v Okoljski center, klub za uveljavljanje trajnostnega razvoja, v Ljubljani vzpostavilo Okoljski center.

 

Okoljski center je organiziran kot prostor, ki ponuja pogoje za delovanje okoljskih nevladnih organizacij, povezuje zainteresirane javnosti, širši javnosti pa omogoča dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju.

 

Kontakt:
tel.: 0590 71 320

e-pošta: info(at)okoljski-center.si
 

 

Delovna telesa, v katerih so člani predstavniki NVO

 

NVO v Sloveniji

 

(tabela s kontaktnimi naslovi)

 

Če želite, da tudi vašo NVO uvrstimo v tabelo, prosimo sporočite vaše podatke kontakti osebi:

 

mag. Tanja Bolte

e-pošta: tanja.bolte(at)gov.si

tel.: 01/ 478 7310 

Povezave

 

Domače:

 

Tuje: