Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MESEC PROSTORA 2017

 

Mesec prostora 2017 letos poteka že četrto leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. Zaokrožata ga dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila Organizacija Združenih narodov, Svetovni dan Habitata, 2. oktobra in Svetovni dan mest, 31. oktobra 2017. 

 

Z Mesecem prostora želimo:

  • opozoriti na aktualne teme in probleme povezane s prostorskim in urbanim razvojem Slovenije;
  • izpostaviti pomen in vlogo prostora v njegovem najširšem pomenu;
  • ozaveščati in izobraževati otroke in mlade o pomenu prostora kot skupni vrednoti in
  • dvigniti prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, dvig prepoznavnosti kakovostne arhitekture, urbanističnih in krajinskih ureditev, kakovostnih naselij, urbanih prostorov ter kakovostne in inovativne gradnje.

Z izbiro osrednje teme Meseca prostora 2017 »Zeleni prostor povezuje«, želimo izpostaviti razvojni in varovalni vidik povezovanja in medsebojnega dopolnjevanja zelenih prostorov ter vlogo prostorskega načrtovanja pri tem. Zeleni prostor kot vir okoljskega in družbenega razvoja, vključuje široko mrežo različnih tipov prostorov: naravno ohranjene, gozdne in kmetijske površine, rečne koridorje, območja prepoznavnih in izjemnih krajin ter zelene površine oz. sisteme na območjih mest in naselij, kot so parki, igrišča, zelenje na ulicah, trgih, stanovanjskih soseskah, primestni travniki, primestni in mestni gozdovi ipd. Povezan zeleni prostor je vodilo usmerjanja prihodnjega razvoja v prostoru, ki bo vključeno tudi v novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2030, ki je trenutno v pripravi. 

 

V medresorskem partnerstvu z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo letos k sodelovanju v mesecu prostora posebej povabili izobraževalne ustanove in vse, ki s svojimi aktivnostmi lahko prispevajo k vzgoji in izobraževanju otrok in mladih za trajnostno ravnanje s prostorom. Vabilo za šole.

 

Številne organizacije in ustanove, ki so pridružile k obeležitvi Meseca prostora 2017 so soustvarile pester program dogodkov in aktivnosti. Do konca meseca oktobra se bodo v različnih krajih Slovenije zvrstile konference, okrogle mize, razstave, izobraževanja, delavnice za otroke in mlade, ki obravnavajo vprašanja prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj.
 
Vabimo vas, da se pridružite dogodkom!

 

Prijava dogodka v mesecu prostora 2017 na elektronski naslov: prostor.mop(at)gov.si.

 

Plakat Meseca prostora 2017

 

 
PROGRAM DOGODKOV

  

2. 10. 2017

Otvoritev Meseca prostora 2017 ob Svetovnem dnevu Habitata

Predstavitev slovenskega prevoda Nove urbane agende in okrogla miza o prihodnosti slovenskih mest

Dogodek organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije in Društvom urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Potekal bo v Grand Hotelu Union v Ljubljani, od 12:00 naprej.

Vabilo in program dogodka

 

2.10.2017

Vseslovenski Svetovni dan Habitata 2017

Brezplačno akcijo Vseslovenskega dneva habitata 2017 vodi in koordinira Center arhitekture Slovenije. Tema letošnje akcije je Odprti prostor. K sodelovanju so vabljene vse osnovne šola v Sloveniji. Najboljši trije razredi bodo nagrajeni z vodenim arhitekturnim sprehodom in ogledom predsedniške palače.
Vabilo k sodelovanju/okrožnica
Več informacij

 

2. - 10.10.2017

Razstava Od Sv. Andreja do Sv. Katarine

Razstava Od Sv. Andreja do Sv. Katarine je nastala ob 60-letnici ustanovitve Pristanišča Koper, kot predhodnici današnje Luke Koper, ki je bilo ustanovljeno 23. maja 1957 leta. Naslov razstave predstavlja območje, ki ga je Luka zapolnila s svojim razvojem med mestom Koper (Sv. Andrej), na eni strani in Ankaranom (Sv. Katarini) na drugi strani Škocjanskega zatoka.
Lokacija dogodka: Avla UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana)
Več o dogodku  

 

2. - 23.10.2017

Enajsta šola pod mostom: učinkovita raba mestnega prostora

(Izobraževanje mladih o pomenu trajnostnega razvoja mest) 

Delavnice za mlade na temo učinkovite rabe mestnega prostora vsebujejo Cankarjevo metaforo Enajste šole pod mostom, ki predstavlja neformalen način izobraževanja zunaj učilnice, na terenu, torej izkustveno razumevanje pomena trajnostnega razvoja mest. Potekale bodo med 2. in 16. oktobrom v Celju na različnih lokacijah v Celju, s sklepnim dogodkom – okroglo mizo, 23. oktobra 2017.

Organizira: Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, Grudnova cesta 6, 3000 Celje
www.metro-sr.org

 

4. in 11.10.2017 od 9:40 - 14:30

Šolski vrt kot učni pripomoček

Dijaki programa naravovarstveni tehnik so pripravili 40 minutno vodenje po šolskem ekovrtu, kjer se bodo dotaknili tematike biotske pestrosti, permakulture in urbanega vrtnarjenja. K ogledu so vabljeni dijaki drugih programov kakor tudi zunanji obiskovalci.
Lokacija dogodka: BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, Ljubljana (na šolskem vrtu) 

FB

 

11.10. 2017

Otvoritev razstave "Constructive Alps"

Potujoča mednarodna arhitekturna razstava bo predstavila dela najlepših in podnebju najprijaznejših primerov prenove starih in gradnje novih objektov na območju Alp, ki jih je mednarodna strokovna žirija izbrala med več kot 550 prijavljenimi projekti, izbranimi na razpisih za mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah »Constructive Alps«, v letu 2013 in 2015.
Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, Ribnica

Vabilo

   

11. – 25.10.2017

Razstava fotografij Landsldies and Mankind (Zemeljski plazovi in človek)

Razstava bo potekala v okviru  3rd Regional Symposium on Landslides of the Adriatic-Balkan Region, 11.10.-13.10.2017
Lokacija dogodka: Avla UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana
Več o dogodku   

 

12. - 26.10.2017

Čutim prostor – serija delavnic s predavanji

Izobraževalne delavnice v šestih slovenskih občinah so namenjene predvsem izobraževanju zaposlenih na občinskih upravah, predstavnikom javnih ustanov, projektantom, pa tudi vsem drugim, ki lahko vplivajo na to, da javni prostori in ustanove postanejo dostopni vsem.
Datumi in lokacije delavnic v mesecu prostora: Jesenice, 12.10. / Nova Gorica, 17.10. / Ajdovščina, 26. 10.  
Organizira: Dostop, zavod za spodbujanje dostopnosti, Ljubljana
Več o dogodku

   

13.10.2017

Dan arhitektov 2017 in podelitev nagrad ZAPS najboljšim arhitekturnim in krajinsko-arhitekturnim realizacijam ter prostorskim načrtovalce

Dan arhitektov je osrednji dogodek arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev, na katerem se srečajo člani ZAPS ter širpša zainteresirana javnost. Dogodek je odprt vsem, ki jih zanima arhitektura, krajinska arhitektura in prostorsko načrtovanje in je brezplačen.
MAO, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, (Fužinski grad).
Podrobnejši program bo objavljen naknadno na spletni strani www.zaps.si

 

13.10.2017

Otvoritev razstave Plečnik in voda

Razstava bo na ogled od 13. oktobra 2017 do 21. januarja 2018, na njej bodo na ogled Plečnikovi izvirni načrti in arhivske fotografije projektov, ki se povezujejo z vodo: vodnjaki, spomeniki, obeležja …, od katerih velika večina ni bila uresničenih.
Mestni muzej Ljubljana, Plečnikova hiša, Korunova 4-6, Ljubljana

 

13.10.2017

Mediacija za trajnostno urejanje prostora

Celodnevni posvet, namenjen predstavitvi mediacije kot učinkovitega načina razreševanja konfliktov v procesu prostorskega načrtovanja.
Dogodek organizira Inštitut za politike prostora.

Več o dogodku

 

17. – 20. 10. 2017

Teden odprtih vrat
DALEČ, TAKO BLIZU: 25. bienale oblikovanja

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

V tednu med 17. in 20. oktobrom Muzej za arhitekturo in oblikovanje nudi prost vstop vrtcem, osnovnim, srednjim šolam in fakultetam. Najavljene skupine iz izobraževalnih ustanov so brezplačno vabljene na voden ogled mednarodne razstave BIO 25.

V muzeju bodo otroci spoznavali epizode bienala, ki z naslovom Daleč, tako blizu odpira teme, ki jih imamo vsi praktično pred nosom, pa jih morda prav zato ne opazimo. Z ustvarjanjem bodo potovali v gozdni svet in si izdelali zavetje, si spletli posebna pokrivala in pokukali v panonske ravnice. Alpski svet in področje soške fronte bodo spoznavali preko fonotelemetrije in si naredili svoje lovilce zvokov. Kiosk 67 bo izhodišče za spoznavanje današnjih urbanih ruševin, razmišljali bodo o ponovnih uporabah in se naučili iz načrta narediti 3 d model. Pogovarjali se bodo o tem, kdo so bili junaki v grški mitologiji in kdo so heroji danes ter kako lahko oblikovanje prispeva k problemu migracij. Spoznavali bodo zgodbe iz zasavskih revirjev. Mesto Trbovlje, nekoč in danes, bo izhodišče za izdelavo makete mesta prihodnosti.

Prijava na dogodek: izobrazevanje(at)mao.si
Več informacij   

  

17. - 31.102017

Romski prostori - delavnice v romskih naseljih

Delavnice bodo potekale med 17. in 31. oktobrom 2017 v različnih romskih naseljih v Pomurju. Namen delavnic je ozaveščanje pomurskih romskih otrok in mladih, ter širše javnosti in širše strokovne javnosti o problematiki bivalnih razmer, pomenu prostora kot skupni vrednoti ter pomenu odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru - znotraj romskih naselij in širše.
Delavnice izvaja Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v sodelovanju z Zavodom za pomoč dijakom ranljivih skupin, Cankova.
Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani RIS Dvorca Rakičan www.ris-dr.si in na Facebook strani (Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan).

 

19.10.2017

Mesta in krožno gospodarstvo, konferenca

Konferenca poudarja potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti. Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT – spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobliže pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.
Lokacija dogodka: Salon uporabnih umetnost, Glavni trg 1, 2000 Maribor

Organizatorji: Ministrstvo za okolje in prostor, Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije s podporo programa URBACT

Urbact

Več o dogodku / FB

 

19. 10. 2017

Dan odprtih vrat UL FGG

Širši javnosti želimo z zanimivimi in interaktivnimi predstavitvami približati svet gradbeništva, vodarstva, okoljskega inženirstva, geodezije, stavbarstva in prostorskega načrtovanja.
Lokacija dogodka: Stavba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana
Več o dogodku  

 

19. 10. 2017

Radnička v (ne)nastajanju

Razstavo študentskih del, ki je nastala v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo iz Zagreba (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Tema razstave je programska vzpostavitev nove vpadnice v Zagreb, ki poteka od zagrebškega letališča do Kvaternikovega trga v centru Zagreba.
Lokacija dogodka: Stavba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana
Več o dogodku 

 

19.10.2017

Otvoritev razstave in predstavitev brošure DIHAJ Z MANO, mestno drevje v Novem mestu

Razstava in brošura DIHAJ Z MANO, mestno drevje v Novem mestu predstavljata 22 izbranih dreves in 4 izbrana parkovna oz. drevoredna območja na prostorski osi med Marofom in Grmom v Novem mestu. Drevesa bodo predstavljena z ilustracijo, fotografijo, osnovnimi podatki, oceno stanja, predlogom za vzdrževanje ter varovanje in osnovnimi značilnostmi vrste.
Lokacija dogodka: Grajski park Grm
Organizira: Est=etika // društvo za vzpodbujanje etike v prostoru 

 

20. - 21.10.2017

25. let Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Lendava 2017

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije – DKAS obeležuje 25. letnico delovanja z bogatim programom dogodkov. Prvi dan bodo potekala strokovna posvetovanja, okrogle mize, razstave in slavnostna akademija, v okviru katere bodo podeljene nagrade, drugi dan je načrtovana strokovna ekskurzija po Prekmurju. Podrobnejši program bo objavljen na spletni strani društva.

 

24.10.2017

Malo, tako veliko: Zaključna konferenca 25. bienala oblikovanja (BIO 25) in projekta Trajnostna urbana regeneracija (TrUR)

Letos so se Bienale oblikovanja, prostoRož in IPoP – Inštitut za politike prostora podali na teren.
25. bienale oblikovanja: Daleč, tako blizu, se poleg Ljubljane odvija še v Grosuplju, Kočevju, Kobaridu, Lendavi, Trbovljah in Piranu, torej tam, kjer živi večina prebivalcev Slovenije – na podeželju ter v malih in srednje velikih mestih. BIO 25 je s svojim delom na terenu mobiliziral širok krog ljudi in organizacij za sodelovanje pri iskanju priložnosti in udejanjanju sprememb, po katerih kličejo spremenjena demografija, podnebje in ekonomska realnost.
Lokacija: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Organizatorji: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, prostoRož, IPoP – Inštitut za politike prostora

Program dogodka

 

24.10.2017

Uporabna etika vključujočega prostora za varna in trajnostna mesta in skupnosti 

Inštitut za razvoj vključujoče družbe IRVD v sodelovanju s  Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa – KIMDPŠ in Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – UVHVVR, vabi na odprt dogodek, namenjenemu Mesecu prostora 2017. Dogodek bo potekal v Hiši Evropske unije, Dunajska 22, Ljubljana, z začetkom ob 9. uri v dopoldanskem delu in ob 13.30 v popoldanskem delu. Dogodek je brezplačen, število prijav je omejeno. Udeležencem bodo na voljo osnovna okrepčila. Vključite se in prispevajte svoje mnenje, soustvarjajte aktiven odnos do varnega in zdravega življenjskega prostora, varne oskrbe s kakovostno hrano in pitno vodo!
Program in prijava na dogodek

 

24.10.2017

Delavnica izdelave ptičjih gnezdilnic z osnovnošolskimi otroci v sklopu projekta DIHAJ Z MANO, mestno drevje v Novem mestu

V sklopu projekta DIHAJ Z MANO, mestno drevje v Novem mestu želimo na drevesa približati tudi najmlajšim prebivalcem mesta. Z namenom opozoritve na sožitje dreves in ptic bomo izdelovali ptičje gnezdilnice, ki jih bomo postavili na izbrana drvesa. Delavnico izvaja Gregor Bernard iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Dolenjska sekcija.
Lokacija dogodka: Osnovna šola Center Novo mesto
Organizira: Est=etika // društvo za vzpodbujanje etike v prostoru

 

24.10.2017

Mestni vizionar - družabna igra za celo mesto

Mestni vizionar je družabna igra za grajenje vizij o javnem prostoru. Igra ima zelo preprosto zasnovo, od igralcev pa zahteva, da se pri kovanju vizij za javni prostor soočijo z nepričakovanimi in neželenimi urbanimi temami ter s svojo vizijo navdušijo soigralce. Studio prostoRož je izdal omejeno serijo petdesetih iger, ki jih bodo dobili vsi, ki želijo igralni dogodek organizirati v svoji ulici, soseski, mestu, šoli in drugje. Mestnega vizionarja ne bo mogoče kupiti, bo pa v formatu print&play (natisni-in-igraj) brezplačno na voljo na spletu. Vsak si lahko igro natisne na domačem tiskalniku in jo odigra s prijatelji.
prostoRož vse, ki želijo igro preizkusiti, vabi na testno igranje v torek, 24.10., ob 15:00, v Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
Testno igranje poteka v okviru zaključne konference BIO25+TrUR, ki jo v okviru Meseca prostora prostoRož prireja skupaj z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje in Inštitutom za politike prostora.
Več o igri si lahko preberete na spletni strani studia prostoRož in v članku, ki ga je objavil časnik Delo.

KD PROSTOROŽ, Rimska ulica 22, 1000 Ljubljana

 

26.10.2017

Delavnica pravilnega vzdževanja mestnega drevja s koncesionarjem za vzdrževanje zelenih površin v sklopu projekta DIHAJ Z MANO, mestno drevje v Novem mestu

V sklopu projekta DIHAJ Z MANO, mestno drevje v Novem mestu želimo opozoriti na slabo vzdrževanje mestnega drevja. Koncesionarju za vzdrževanje zelenih površin v Novem mestu smo pripravili delavnico z dr. Jožetom Bavconom, ki bo na terenu demonistriral pravilno vzdrževanje.
Lokacija dogodka: na različnih lokacijah, prednostno na prostorski osi Marof-Grm
Organizira: Est=etika // društvo za vzpodbujanje etike v prostoru 

 

Oktober

TBI: Inkubator idej

Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija
www.idrija2020.si

 

Oktober

Dihaj z mano, mestno drevje v Novem mestu

Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru, Ulica Danila Bučarja 17, 8000 Novo mesto
www.est-etika.si

 

Oktober  

Poplave: načrtovalske igre v poplavnem prostoru

ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Savska cesta 5, 1230 Domžale

Program delavnic za osnove šole 

  

 

Mesec prostora se predstavlja na Kulturnem bazarju 2017

 

     

Mesec prostora 2016

Mesec prostora 2015

Mesec prostora 2014