Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MESEC PROSTORA 2016

3. - 31. oktober 2016

 

Mesec prostora je posvečen trajnostnemu prostorskem razvoju.

 

Mesec zaokrožata dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila Organizacija Združenih narodov, Svetovni dan Habitata, 5. Oktobra in Svetovni dan mest, 31. Oktobra 2015.

 

Slogan letošnjega meseca prostora je »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!«. Z njim želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem.

 

Za prilagoditev podnebnim spremembam niso dovolj le okoljski ukrepi, potreben je tudi spremenjen pristop do načrtovanja dejavnosti v prostoru, oblikovanja in projektiranja objektov ter odprtega prostora, da se bodo lahko zagotovili kakovostni pogoji za življenje in delo v spremenjenih razmerah.

 

O trajnostnem prostorskem in urbanem razvoju danes ne moremo govoriti drugače kot v povezavi s prilagajanjem na podnebne spremembe. Ozelenitev mest, izboljšanje infrastrukture, trajnostna prenova zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti in energetske oskrbe, vse to je priložnost, ki jo mesta v procesu prilagajanja podnebnim spremembam lahko izkoristijo tudi zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

 

Prilagajanje na podnebne spremembe je eden od ključnih izzivov prostorskega in urbanega razvoja, ki ga na področju prostorske politike upoštevamo tudi pri prenovi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, aktualni reformi urejanja prostora in graditve objektov ter pripravi smernic za trajnostno gradnjo. Ne glede na to, da je odgovornost za prilagajanje na podnebne spremembe na vseh nas, na posameznikih, podjetjih, mestih, državi, mednarodni skupnosti, imajo mesta in občine vse vzvode, da lahko učinkovito ukrepajo sama.

 

Ukrepanje, kot ga želimo spodbuditi s sloganom "Spreminjanjajmo mesta, ne podnebja" je mogoče tudi z LIFE programom, evropskim finančnim mehanizmom, v katerem je eden izmed dveh podprogramov namenjen ravno podnebnim ukrepom (blažitvi podnebnih sprememb, prilagajanju podnebnim spremembam ter podnebnemu upravljanju in informiranju)

 

V času Meseca prostora 2016 bodo po Sloveniji potekali različni dogodki in aktivnosti, ki obravnavajo vprašanja prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj. Med dogodki posebej izpostavljamo aktivnosti in projekte namenjeni šolajočim otrokom in v podporo izobraževalnim ustanovam, ki so predstavljeni na plakatu, izdanem ravno za ta na namen.

 
Vabimo vas, da se pridružite pestremu programu dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekali v Mesecu prostora 2016!

 

Prijava dogodka v mesecu prostora 2016 na elektronski naslov: prostor.mop(at)gov.si.

  

Sporočilo za javnost
 

 

PROGRAM

 

3. 10. 2016

Svetovni dan Habitata

Otvoritev Meseca prostora 2016
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana

 

3. 10. 2016

Ob začetku letošnjega Meseca prostora Ministrstvo za okolje in prostor predstavlja tudi nov spletni portal mesta.si. Namenjen je občinskim upravam, prostorskim načrtovalcem in drugim akterjem na področju urbanega razvoja. Ponuja aktualne informacije o dogodkih in razpisih ter poglobljene vsebine o urbanih trendih. S portalom mesta.si želi ministrstvo podpreti prenos tujih praks na področju urbanega razvoja in priprave celovitih urbanih politik v slovensko okolje.
Portal mesta.si je nastal kot del projekta »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije (SOS). Portal mesta.si je po konceptu ministrstva zasnoval in izvedel IPoP.

 

3.10.2016

Svetovni dan arhitekture 2016

Leta 2005 je Mednarodna zveza arhitektov (UIA) razglasila vsak prvi ponedeljek v oktobru za Svetovni dan arhitekture.
Več informacij

  
5. 9. - 31. 10. 2016

Fotozgodba naše soseske (Humana mesta: izzivanje merila mesta)

Fotografski natečaj
Organizira Urbanistični inštitut RS (UIRS)

 

28. 9. – 2.10. 2016

Svetovni teden trajnostne gradnje

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija bo teden obeležilo s predstavitvijo primerov dobrih praks. Dogodek se bo odvijal v prostorih Poslovne stavbe Rotonda na Dunajski 167 v Ljubljani v sredo, 28. septembra, od 13 ure dalje vse do poznega popoldneva.
Več informacij

 
29. 9. – 31. 10. 2016

Radovljica včeraj za jutri

Sklop dogodkov spoznavanja kulturne dediščine in širšega razmisleka o prihodnosti urejanja prostora Radovljice ob Dnevih evropske kulturen dediščine, Tedna kulture in Meseca prostora
Radovljica
Več informacij 

  

3. 10. 2016

Vseslovenska urbanistično arhitekturna akcija v šolah ob Svetovnem dnevu Habitata

Akcijo vodi in koordinira Center arhitekture Slovenije v okviru programa Igriva arhitektura. Delavnice potekajo v šolah v okviru rednega pouka. Šola, ki bo poslala najboljši prispevek bo nagrajena. Vse informacije in prijave šol k sodelovanju.

  

3. - 7. 10. 2016

Projekt Trajnostni urbani razvoj na Biotehniški šoli Maribor

Ob Svetovnem dnevu Habitata bodo v treh šolskih razredih potekale delavnice z naslovom "Trajnostni urbani razvoj", v okviru katerih bodo učenci programa naravoslovni tehnik obravnavali naslednje teme: blažitev podnebnih sprememb v mestih, zelena mesta, zeleno gospodarstvo, trajnostna mobilnost, kakovost zraka v mestih in hrup v mestih.
Biotehniška šola Maribor

Program (pdf)
Več informacij: www.bts.si

  

3. – 31. 10. 2016

Mesec prostora 2016 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO)

Dnevi odprtih vrat
Mesec prostora 2016 za vrtce in šole
MAO Mesec prostora obeležuje s pestrim brezplačnim programom s področja arhitekture in urbanizma, namenjen tako splošni kot strokovni javnosti, poseben poudarek je namenjen najmlajšim generacijam, ki bodo v prihodnosti krojile ustroj naših mest in bivanjskega okolja.
Program (pdf)
Več informacij

 

5. 10. -  15. 11. 2016

Čutim prostor – serija delavnic s predavanji

Izobraževalne delavnice v sedmih slovenskih občinah so namenjene izobraževanju zaposlenih na občinskih upravah, predstavnikom javnih ustanov, pa tudi vsem drugim, ki lahko vplivajo na to, da javni prostori in ustanove postanejo dostopni vsem.
Datumi delavnic: Laško, 5.10. / Kočevje, 12.10. / Krško, 19.10. / Kranj 24.10. / 26. 10. Novo Mesto / 9.11.  Tolmin / 16.11. Velenje

Dostop, zavod za spodbujanje dostopnosti, Ljubljana
Več informacij

 

5.10. 2016

Prostorska in gradbena zakonodaja v ponovni javni razpravi in medresorski obravnavi do 4. novembra

Ministrstvo za okolje in prostor
Več

 

5.10. 2016

Odprtje razstave diplomskih del mladih arhitektov "NOVE VIZIJE"

Društvo primorskih arhitektov, Mestna občina Nova Gorica
Več informacij

    

7. – 24. 10. 2016

Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov

Zavod METRO SR s projektom Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, mlade izobražuje in spodbuja h kritičnemu razmisleku o ureditvi in dostopu do skupnega javnega prostora.

Z delavnicami (3., 7., 8. in 10. oktobra 2016) naslavlja tematiko kakovostno urejenih javnih prostorov in potrebnost njihovega ograjevanja. Sprašuje se, kakšen je naš odnos do javnih prostorov, ali smo njihovi odgovorni uporabniki, zakaj se na javnih prostorih dogaja toliko vandalizma, kam se je preselila prvotna funkcija njihove uporabe (druženje, trgovanje, obveščanje, kultura,...)?
Projekt bo zaključen z okroglo mizo za širšo javnost, 24. oktobra 2016
Več informacij in prijava na dogodke

 
8. 10. 2016 

Rast naselij ob gradovih

Na sprehodu po gradu otroci spoznajo stavbo, seznanijo se tudi z naselji pod njim. Na delavnici bodo spoznali  urbanistične zakonitosti vaškega, trškega in mestnega jedra ter jih uporabili pri izdelavi maket. Delavnica poteka v sklopu projekta »Z igro do dediščine 2016«.
Grad Rajhenburg, Brestanica
Več informacij

 

12. – 13. 10. 2016

Seminar »Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah«

Predstavitev nabora slovenskih in tujih primerov dobrih praks trajnostne mobilnosti, zbranih v zborniku, izdanem za ta namen. Seminar bo izveden v okviru projekta »Trajnostna mobilnost v praksi«.

Organizator: IPoP in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora urbani politiki in programa URBACT.

 

Seminar in delavnica v Ljubljani: Knjižnica Prežihovega Voranca, Tržaška cesta 27a, Ljubljana, od 9.00 do 14.00.

 

Seminar v Celju: Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, Celje, od 9.00 do 13.00.

Več informacij in prijave 

 

14. 10. 2016

Dan arhitektov 2016: kultura prostora zdaj!

Organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)
Dogodek v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Pot na Fužine 2, Ljubljana.
Več informacij in program 

 

14. - 28. 10. 2016

Hiša gradi človeka

Projekt arhitekturnih delavnic, posvet in svečana otvoritev razstave ob zaključku.
Organizira: Otok, Zavod za razvoj
Kostanjevica na Krki
Več informacij

 

15. 10. 2016

Tkana hiša

Delavnica za otroke v +MSUM, Maistrova 3, Ljubljana, ob 16.00
Otroci bodo na sproščen in igriv način spoznali, kako so si v pradavnih časih ljudje hišo spletli iz vej in kako jo v daljnih deželah še danes stkejo iz preprog. Spletli bodo svojo »hišo« iz vrvi, ki jih bodo z nekaj preprostimi vozli povezali v streho, steno, gugalnico ali v katero od nešteto drugih stvari, ki oblikujejo prijeten bivalni prostor.
Delavnica je namenjena otrokom od 5. do 12. leta starosti in je brezplačne,
Organizirata: Center arhitekture Slovenije in+MSUM
Več informacij

 

18.10 in 19.10.2016

Urbana prenova - dobre prakse v Sloveniji in v Evropi

Dvodnevni dogodek z mednarodnimi gosti bo združil ogled dobrih praks iz Slovenije, predstavitev zgodovine in razvoja urbane prenove v Evropi ter vzpostavitev lokalne pisarne prenove v Kranju.
Organizatorji dogodka: Mreža za prostor, Mestna občina Kranj, Pisarna prenove soseske Planina in prostoRož.
Lokacija: Kranj: soseska Planina, bivša trgovska šola na Hujah, Layerjeva hiša
Vabilo in prijava (pdf)

  
25. 10. 2016

Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami

Konferenca s tujimi predavatelji
Ministrstvo za okolje in prostor, IPOP, Skupnost občin Slovenije
Narodni dom, Trg celjskih knezov 9,
Celje
Program in prijave

Več informacij

 
27.- 28. 10. 2016

Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo

Sklop dogodkov (konferenca, delavnica, spletna promocija primerov dobre prakse in izdaja publikacije), s katerimi bodo slovenski javnosti predstavljeni modeli in  ideje o stanovanjskem zadružništvu in stanovanjskih skupnostih s ciljem razvoja modela za Slovenijo.
Konferenca s tujimi predavatelji: 27. oktober 2016, od 9.30 – 17.00
Delavnica: 28. oktober 2016 od 9.30-12.00
Lokacija: Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Organizacija:Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo, Zadruga Zadrugator, Mreža za prostor
Info: www.trajekt.org , www.zadrugator.org

 

oktober

Prenova in revitalizacija starega mestnega jedra Tolmin

Razstava in okrogla miza
Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmin,
Tolmin
Več informacij

  

oktober

Javne površine v soseskah

Izobraževalni posveti in iskanje rešitev za regeneracijo
KD ProstoRož,
Ljubljana,

Povabilo občinam k izvedbi delovnega posveta na temo javnih površin v soseskah (pdf) 
Več informacij

 

oktober

Tehniški dan za osnovne šole za 3. triado o urejanju bivalnega prostora

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja organizira izvedbo tehniškega dneva za osnovne šole Savinjske, Posavske in Zasavske regije.
Več informacij in prijava k sodelovanju: gr(at)sc-celje.si.

 

     

Mesec prostora 2015

Mesec prostora 2014