Skoči na vsebino

MESEC PROSTORA 2018

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2018

 

Mesec prostora 2018 bo letos oktobra potekal že peto leto zapored, tokrat v znamenju prenovljene prostorske in gradbene zakonodaje, z osrednjim sloganom »Prostor je zakon«.

 

Pričel se bo z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 1. oktobra 2018 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2018.

 

Ministrstvo bo tako kot v preteklih letih, vse dogodke združilo v enoten program in poskrbelo za skupno promocijo.

 

Z uveljavitvijo nove prostorske in gradbene zakonodaje želimo izpostaviti vlogo, ki jo ima urejanje prostora na kakovosti bivalnega okolja, kakovost gradnje, ohranjanje naravnega okolja in vzpostavljanja pogojev za uspešen gospodarski razvoj. 

 

Mesec prostora je priložnost:

  • za opozarjanje na aktualne teme in probleme povezane s prostorskim in urbanim razvojem Slovenije;
  • za izpostavljanje pomena in vloge prostora v njegovem najširšem pomenu;
  • za ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti in
  • za dvig prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, dvig prepoznavnosti kakovostne arhitekture, urbanističnih in krajinskih ureditev, kakovostnih naselij, urbanih prostorov ter kakovostne in inovativne gradnje.

 

Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop(at)gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij o Mesecu prostora.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je ob priložnosti obeleževanja Meseca prostora 2018 izdalo plakat, ki ga bodo prejele vse sodelujoče organizacije in ustanove.

 


PROGRAM DOGODKOV

(Podrobnejši program bo objavljen konec septembra, program se sproti dopolnjuje)


25. 9.2018

Konferenca projekta INTERREG CENTRAL LUMAT: trajnostna raba prostora in urbana regeneracija na ravni regije

Brdo pri Kranju, 25. september 2018
Organizator: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Najava dogodka

 

1.10.2018

Svetovni dan Habitata

 

1.10.2018

Otvoritev razstave Arhitektura=2018

Zavod Dessa arhitekturni center, Židovska steza 4, 1000 Ljubljana
 

1.10. – 31.10.2018

Svetovalna mreža dostopnosti

Dostop, zavod za spodbujanje dostopnosti, Cesta 27. aprila 35, 1000 Ljubljana

 

1.10. – 31.10.2018

Široko zaprte oči, inkluzivni prostori Novega mesta

Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru, Ulica Danila Bučarja 17, 8000 Novo mesto

 

1.10. – 31.10.2018

Vizije so 13 -  Ljubljana kot prestolnica

Razstava, instalacije v prostorskih intervencijah, okrogla miza
Društvo arhitektov Ljubljane (DAL)

 

1.10. – 31.10.2018

Vključujoč in varen prostor

IRVD - Inštitut za razvoj vključujoče družbe

 

10.10.2018

Otroci živijo mesto (sprehod, posvet in predavanje Tim Gill-a)

Pazipark

 

12.10.2018

Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka, posvet

Društvo krajinskih arhitektov 101, 1000 Ljubljana

 

17.10.2018

Mednarodno znanstveno konferenco A.L.I.C.E. – Sustainable cities and communities

Organizira: Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem
 

19. 10. 2018

Mednarodni simpozij o krožiščih

Landenzine, društvo za promocijo krajinske arhitekture, Krakovski nasip 26, 1000 Ljubljana
 

28. – 31. 10. 2018

Festival COF (Citiy on Film festival)

KD prostoRož, Rimska 22, 1000 Ljubljana
 

31.10.2018

Svetovni dan mest

 


DOGODKI, NAMENJENI OTROKOM IN MLADIM

 

1.10.2018

Vseslovenski svetovni dan Habitata 2018

Center arhitekture Slovenije, Zavod za razvoj prostorske kulture
 

1.10. – 31.10.2018

Modro-zelena mesta: načrtovalske igre za osnovošolce

ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Savska cesta 5, 1230 Domžale
 

1.10. – 31.10.2018

Enajsta šola pod mostom: recikliranje mesta

Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, Grudnova cesta 6, 3000 Celje

 

 

Mesec prostora 2014
Mesec prostora 2015
Mesec prostora 2016
Mesec prostora 2017