MEDNARODNI OKOLJSKI DNEVI

2. februar

Svetovni dan mokrišč;

(za več informacij glej uradno spletno stran Konvencije o varstvu mokrišč, imenovane tudi Ramsarska konvencija: http://www.ramsar.org/)

3. marec

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

22. marec

Svetovni dan voda

23. marec

Svetovni meteorološki dan

22. april

Dan zemlje

22. maj

Dan biotske raznovrstnosti

24. maj

Evropski dan parkov

5. junij

Svetovni dan okolja

1. junij

Dan Save

29. junij

Dan Donave

zadnja nedelja v juliju

Mednarodni dan barij

prvi vikend v septembru

Mednarodna noč netopirjev

16. september

Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

16. - 22. september

Evropski teden mobilnosti

22. september

Evropski dan brez avtomobila

25. september

Dan sredozemske obale

prvi vikend v oktobru

Evropski dan opazovanja ptic

4. oktober

Svetovni dan varstva živali

15. oktober

Dan Soče

teden v novembru

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

 

 

Arhiv mednarodnih okoljskih dni: 2014