Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 2 OD 213

14. redna seja Vlade RS


Ljubljana, 10. 1. 2019 - Vlada RS je na 14. redni seji obravnavala štiri točke točko s področja Ministrstva z okolje in prostor.

Minister Leben: Sanacija pogorišča bo končana do poletja


Straža, 9. januar 2019 – Minister za okolje in prostor Jure Leben je danes ponovno obiskal Občino Straža, kjer je občane seznanil z rezultati novega monitoringa tal in vode ter z nadaljnjimi postopki sanacije pogorišča družbe...

Program EPSON je na spletnih straneh objavil več razpisov za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve


Ljubljana, 8. 1. 2019 - Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev...

Goodyear po integralnem postopku v 4 mesecih do gradbenega dovoljenja - Prvo gradbeno dovoljenje izdano na ta način


Ljubljana, 8. 1. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor z novim svežnjem prostorske zakonodaje stremi k odpravljanju administrativnih ovir ter zapletene birokracije, ki po nepotrebnem otežujejo državljankam in državljanom ter...

Geodetska inšpekcija poroča o nadzoru nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2018


Ljubljana, 8. 1. 2019 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 55...

Poziv NVO za uskladitev ustanovitvenih aktov z Zakonom o nevladnih organizacijah do 31. 3. 2019


Ljubljana, 7. 1. 2019 - Društva in druge nevladne organizacije, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), 14. 4. 2018, imele podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju...

Evropska sredstva za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Železnikih


Ljubljana, 7. 1. 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo...