Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Letos bo dan globalnega okoljskega dolga že 1. avgusta


Ljubljana, 31. 7. 2018 – To je dan v letu, ko začne človeštvo porabljati več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v tem letu. Kazalec, na podlagi katerega se računa okoljski dolg, je okoljski ali ekološki odtis, ki se...

Evropska komisija odprla kršitev zaradi strelovodne zaščite


Ljubljana, 30. 7. 2018 – Evropska komisija (EK) je Sloveniji izdala nov uradni opomin – kršitev. Stališče EK je, da Slovenija ni izpolnila zahtev Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU, 34. člen v povezavi s 36. členom) zaradi...

Poziva za nagrade na področju urbanega razvoja


Ljubljana, 30. 7. 2018 - Zaradi zgoščanja prebivalstva, gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij ter na drugi strani okoljskih in socialnih problemov v mestih, se tako na evropski kot svetovni ravni spodbuja...

Tematska partnerstva Urbane agende EU – v javni razpravi so osnutki treh akcijskih načrtov


Ljubljana, 30. 7. 2018 –Tri tematska partnerstva Urbane agende EU 'Stanovanja', 'Krožno gospodarstvo' in 'Delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu' so dala v javno razpravo osnutek akcijskih načrtov s konkretnimi predlogi...

Obiskovalcem Triglavskega narodnega parka je dovoljeno fotografiranje in snemanje


Ljubljana, 27. 7. 2018 – V preteklih dneh so se v javnih medijih in na družabnih omrežjih pojavile napačne informacije o prepovedih fotografiranja/snemanja v Triglavskem narodnem parku, zato Javni zavod Triglavskega narodnega...

Biosferno območje Mura vstopa na svetovni zemljevid najvrednejših območij narave


Ljubljana, 27. 7. 2018 – Na 30. zasedanju Mednarodnega Koordinacijskega sveta Sveta UNESCO-vega Programa Človek in biosfera (UNESCO MAB ICC) v Palembangu (Indonezija) je bilo razglašeno Biosferno območje reke Mure (BOM). Mura s...

Odobreno sofinanciranje vodarskih projektov VISFRIM in GREVISLIN


Ljubljana, 27. 7. 2018 – Odbor za spremljanje Programa sodelovanja V-A Italija-Slovenija je odobril sofinanciranje strateških projektov VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih...