Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije – prvi mejnik


Ljubljana, 30. 11. 2017 – Slovenija se pridružuje evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med strateške prioritete (Nizozemska, Finska, Danska) in so že pripravile svoje nacionalne kažipote, na podlagi katerih...

158. redna seja Vlade RS


Ljubljana, 30. 11. 2017 - Vlada RS je na 158. redni seji obravnavala osem točk s področja Ministrstva za okolje in prostor

Okrogla miza Sobivamo v Murski Soboti


Murska Sobota, 29. 11. 2017 – Sodelujoči okrogle mize z naslovom Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših v Murski Soboti so izpostavili, da morajo država, njene institucije ter državljani skozi dialog...

151. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo


Ljubljana, 28. 11. 2017 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 151. redni seji obravnaval eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sanacija Grušoveljskega jezu na Savinji


Ljubljana, 27. 11. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila predstavitve sanacije Grušoveljskega jezu na Savinji, ki ga je v okviru sanacijskih del na Savinji obnovila Direkcija RS za vode. Jez se...

Akcija nadzora nad označitvijo in zaščito gradbišč v letu 2017


Ljubljana, 27. 11. 2017 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. 2. 2017 in 21. 11. 2017 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nad označitvijo in zaščito gradbišč. V akciji je...

210. dopisna seja Vlade RS


Ljubljana, 27. 11. 2017 - Vlada RS je na 210. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.