Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

146. redna seja Vlade RS


Ljubljana, 31. 8. 2017 - Vlada RS je na 146. redni seji obravnavala devet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

139. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo


Ljubljana, 29. 8. 2017 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 139. redni seji obravnaval dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Javni poziv Stanovanjskega sklada zainteresiranim osebam za javno –zasebno partnerstvo pri projektiranju in izgradnji objektov v Lukovici in Ivančni Gorici


Ljubljana, 21. 8. 2017 – Stanovanjski sklad RS javni sklad, je objavil Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »javno-zasebno partnerstvo pri projektiranju in izgradnji...

Potrjena dva nova projekta prejemnika kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020


Ljubljana, 18. 8. 2017 – Z evropskimi sredstvi bosta financirana največji okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in prvi projekt s področja varstva in obnove biotske...

189. dopisna seja Vlade RS


Ljubljana, 17. 8. 2017 - Vlada RS je na današnji 189. dopisni seji obravnavala sedem točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Izbrani projekti za izvajanje trajnostnih urbanih strategij


Ljubljana, 17. 8. 2017 – Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je 11. 8. 2017 potrdilo prva seznama izbranih operacij, ki bodo financirane z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

V Uradnem listu objavljen načrt upravljanja z morskim okoljem 2017-2021


V Uradnem listu RS je bila 28. 7. 2017 objavljena Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem 2017–2021 (NUMO). Namen in cilj NUMO je pospeševanje trajnostne rabe morij in ohranjanje morskih ekosistemov in doseganje dobrega...