Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

MOP v javno obravnavo podal Osnutek predloga Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje


Ljubljana, 31. 3. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek predloga Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje. Za namen varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom uredba med drugim določa...

Slovenija druga najuspešnejša država na razpisu LIFE 2016


Ljubljana, 31. 3. 2017 – Slovenija se je odlično odrezala na razpisu LIFE 2016, saj je od 14 oddanih projektnih predlogov kar 7 uvrščenih v naslednjo fazo izbora. Dobri rezultati naših prijavitelj so v spodbudo ekipi projekta LIFE...

Posodobljena spletna stran čezmejnega protipoplavnega projekta Frisco1


Ljubljana, 31. 3. 2017 – V okviru izvajanja čezmejnega protipoplavnega projekta FRISCO1 je bila posodobljena in nadgrajena spletna stran projekta FRISCO1. Spletna stran omogoča podroben in brezplačen vpogled v podrobnosti projekta...

Povabilo za sodelovanje na Evropskem tednu trajnostnega razvoja


Ljubljana, 30. 3. 2017 – V državah EU letos že tretjič poteka akcija Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6.), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda...

128. redna seja Vlade RS


Ljubljana, 30. 3. 2017 - Vlada RS je na 128. redni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

MOP na Kulturnem bazarju o skupni odgovornosti družbe za trajnostno ravnanje s prostorom


Ljubljana, 30. 3. 2017 – Letošnji Kulturni bazar, z osrednjo temo »Kreativno partnerstvo«, je danes v Cankarjevem domu že devetič odprl svoja vrata za vse strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, študente, otroke,...

Javna obravnava predloga dveh uredb – Zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk


Ljubljana, 29. 3. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predloga sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne...