Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

30. 8. 2016

Poziv strokovni javnosti za pripombe na tehnično smernico glede požarne varnosti v stavbah

Ljubljana, 30. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo za prenovo tehnične smernice glede požarne varnosti v stavbah (TSG-1-001:2010). V času od zadnje posodobitve je bilo namreč spremenjenih ali sprejetih več...

26. 8. 2016

Posvet na sejmu AGRA o kohezijskih projektih za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000

Ljubljana, 26. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA organiziralo posvet o projektih iz sredstev evropske kohezijske politike za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov omrežja...

25. 8. 2016

Ponovni javni poziv za podelitev začasne koncesije za dimnikarsko območje Laško

Ljubljana, 25. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo Ponovni javni poziv za podelitev začasne koncesije za izvajanje storitev obvezne državne gospodarske javne službe meritev, pregledovanja in čiščenja...

24. 8. 2016

Slovenski in madžarski narodni parki ter proizvodnja živil

Ljubljana, 24. 8. 2016 – Na sejmu AGRA 2016 v Gornji Radgoni je v okviru včerajšnjega madžarskega dneva na temo Narava in tradicija potekala okrogla miza z naslovom Slovenski in madžarski narodni parki ter proizvodnja živil.

23. 8. 2016

Program ESPON objavil povabilo k pripravi predlogov ciljnih raziskav

Ljubljana, 23. 8. 2016 – Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) že od leta 2000 neprekinjeno pripravlja različne prostorske analize ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav. Osnovni namen programa...

23. 8. 2016

Uredba o stanju tal daje podlago za nadaljnje določanje degradiranih okolij ter s tem povezanih sanacijskih ukrepov

Ljubljana, 23. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je junija v javno obravnavo podalo osnutek Uredbe o stanju tal, ki določa stanje tal z vidika njihove obremenjenosti in s tem povezanega tveganja za ljudi in okolje,...

16. 8. 2016

Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 - 2021 v javni obravnavi do 12. septembra

Ljubljana, 16. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v postopku priprave načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja ter pripadajočega programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 do...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran