Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Poziv strokovni javnosti za pripombe na tehnično smernico glede požarne varnosti v stavbah


Ljubljana, 30. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo za prenovo tehnične smernice glede požarne varnosti v stavbah (TSG-1-001:2010). V času od zadnje posodobitve je bilo namreč spremenjenih ali sprejetih več...

Posvet na sejmu AGRA o kohezijskih projektih za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000


Ljubljana, 26. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA organiziralo posvet o projektih iz sredstev evropske kohezijske politike za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov omrežja...

Ponovni javni poziv za podelitev začasne koncesije za dimnikarsko območje Laško


Ljubljana, 25. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo Ponovni javni poziv za podelitev začasne koncesije za izvajanje storitev obvezne državne gospodarske javne službe meritev, pregledovanja in čiščenja...

Slovenski in madžarski narodni parki ter proizvodnja živil


Ljubljana, 24. 8. 2016 – Na sejmu AGRA 2016 v Gornji Radgoni je v okviru včerajšnjega madžarskega dneva na temo Narava in tradicija potekala okrogla miza z naslovom Slovenski in madžarski narodni parki ter proizvodnja živil.

Program ESPON objavil povabilo k pripravi predlogov ciljnih raziskav


Ljubljana, 23. 8. 2016 – Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) že od leta 2000 neprekinjeno pripravlja različne prostorske analize ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav. Osnovni namen programa...

Uredba o stanju tal daje podlago za nadaljnje določanje degradiranih okolij ter s tem povezanih sanacijskih ukrepov


Ljubljana, 23. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je junija v javno obravnavo podalo osnutek Uredbe o stanju tal, ki določa stanje tal z vidika njihove obremenjenosti in s tem povezanega tveganja za ljudi in okolje,...

Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 - 2021 v javni obravnavi do 12. septembra


Ljubljana, 16. 8. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v postopku priprave načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja ter pripadajočega programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 do...