Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PUBLIKACIJE IN OGLASI

 

Publikacije, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor ter organi v sestavi iz področja okolja in prostora:

 

 

Bilten e-natura

 

Bilten eProstor

 

Bilten Okolje in mi

 

Arhiv biltena Okolje in prostor(1997-2012)

 

OKOLJE

  

LIFE v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, marec 2019)

Naravni parki Slovenije (izdala STO s sodelovanjem Ministrstva za okolje in prostor in upravljalcev, 2018)

Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in Kmetijski inštitut Slovenije, december 2017)

Povezani za rast - zeleni - pametni - učinkoviti (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2016)

Poročilo o rezultatih projekta LIFE Operativni program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2015)

Invazivne tujerodne vrste rastlin: katere lahko škodujejo vašemu zdravju? (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2014)

Šolski rokovnik PROTKO 2012/13 (Izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, avgust 2012)

Projekti v Sloveniji - 20 let evropskega finančnega programa LIFE (izdalo Ministrstvo za okoljei n kmetijstvo, maj 2012)

Mokrišča: Bogata turistična izkušnja (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2012)

 

10 let evropskega tedna mobilnosti (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2011)

Naravni parki Slovenije (izdala STO in Ministrstvo za okolje in prostor, 2011); na voljo tudi v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem in španskem jeziku 

Načrt upravljanja voda 2009-2015: Skrbimo za vode (splošna zgibanka z osnovnimi informacijami) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

Načrt upravljanja voda 2009-2015: Skrbimo za porečje Mure (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

Načrt upravljanja voda 2009-2015: Skrbimo za porečje Drave (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

Načrt upravljanja voda 2009-2015: Skrbimo za porečje Save (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

Načrt upravljanja voda 2009-2015: Skrbimo za povodje Soče (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

Načrt upravljanja voda 2009-2015: Skrbimo za povodje Jadranskih rek z morjem (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

WWF metodologija za hitro ocenjevanje in določitev upravljalskih prioritet na zavarovanih območjih (izdala Ministrstvo za okolje in prostor in WWF, 2009)

Kopalne vode, zdravo in varno kopanje (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, junij 2009)

Publikacija Postani donavski umetnik- 5 let, Vodni detektiv-10 let, Heliosov sklad za ohranjanje čistih voda-10 let  (2009)

Bogastvo je v raznolikosti: Log in loka (ponatisnilo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2009)

Bogastvo je v raznolikosti: Živi svet bukovo-jelovega gozda (ponatisnilo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2009)

Bogastvo je v raznolikosti: Gorski svet (ponatisnilo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2009)

Zgibanka o mokriščih (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, februar 2009)

Okolje in promet (izdala Agencija RS za okolje, november 2008)

Zgibanka: Kako ravnati z azbestnimi kritinami, poškodovanimi v neurju? (julij 2008)

Zavarovana območja v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2008)

Evropska konvencija o krajini - izvajanje v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, november 2008)

Vodik vodi v čisto energetsko prihodnost (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2008)

Karavanke - prekomejno podzemno vodno telo - za celovito načrtovanje prostorskega razvoja
(izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, junij 2008)

Poročilo o poskusih tihotapljenja prosto živečih ptic v Republiko Slovenijo (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, 2008)

Okolje na dlani (Korak naprej v ravnanju z okoljem) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, 2008)

Kakovost voda v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, 2008)

Zgibanka: Predsedovanje Slovenije Barcelonski konvenciji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, januar 2008)

Pregled dela Ministrstva za okolje in prostor v letu 2007 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, december 2007)

Skupna skrb za trajnostno in celovito upravljanje voda (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, december 2007)

Program upravljanja območij Natura 2000 2007-2013 (operativni program),(izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2007, ponatis 2008)

Kam s tastarim? - publikacija ob nacioanlni akciji ozaveščanja javnosti (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, september 2007)

Life III - Narava v Sloveniji - zbornik projektov (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2007)

Youth Xchange - izobraževalni priročnik za odgovorno potrošnjo - VODNIK (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2007) http://www.youthxchange.net/main/slovenia.asp

Načrtovanje celovite ureditve povodja Gradaščice (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, julij 2007)

" Vzemite manj. Imejte več." - ponatis zbirke namigov za neškodljivo življenje (izdali Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje - Urad RS za kemikalije, maj 2007)

Priporočila ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, marec 2007)

Pregled dela Ministrstva za okolje in prostor v letu 2006 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, december 2006)

Imate moč. Pokažite še modrost. O podnebnih spremembah (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Veleposlaništvom Velike Britanije in British Council-om, november 2006) - ponatis

Sistem varstva narave v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, oktober 2006)

Zbornik sofinanciranih projektov : Phare program čezmejnega sodelovanja Slovenija / Avstrija 2003 : Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj (izdala Ministrstvo za okolje in prostor ter Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, oktober 2006)

Četrto državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, julij 2006)

Poročilo Slovenije o vidnem napredku po členu 3.2 Kyotskega protokola (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,julij 2006)

Izvajanje vodne direktive v Sloveniji (izdal Inštitut za vode Republike Slovenije, marec 2006)

Plakat ob 2. februarju, svetovnem dnevu mokrišč (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, januar 2006)

Kdaj in kako do odškodnine za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih vrst (zgibanko je izdal Zavod za gozdove v okviru projekta LIFE "Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza 1 (Rjavi medved)", 2005)

Vzemite manj. Imejte več. - zbirka namigov za neškodljivo življenje (izdalo Ministrstvo za okolje in prosto, junij 2005)
 Upravljanje kopalnih voda v Sloveniji (Mag. Nataša Vodopivec, MOP, Direktorat za okolje, Mag. Mateja Poje, ARSO, Urad za monitoring; članek je izšel v časniku Delo dne 16. junija 2005)

Parki Slovenije 2004 - poročilo o delu parkov (izdalo Ministrtstvo za okolje in prostor, 2005)

Novi izzivi za ohranjanje mokrišč v 21. stoletju (izdalo Ministrstvo za okolje in prostora, 2005)

Pozne lekcije iz zgodnjih svaril: previdnostno načelo 1896-2000 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija za okolje, 2004)

Kazalci okolja 2003 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija za okolje, 2004)

Otroci v gibanju (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004)

Drugo in tretje državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004)

Vodni svet Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004)

Pregled mednarodnih organizacij in predpisov s področja varstva narave - 2004 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004)

Zbirka Flupi - knjižici za otroke: Flupi in voda ter Flupi in zrak, priročnik za učitelje, nalepke z okoljevarstvenimi ukrepi (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2003)

Zgodbe o tem, zakaj je potrebno biti moker (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, februar 2004)

Bistre ideje modrega planeta (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, februar 2004)
 
 

Zloženka Gensko spremenjeni organizmi (izdalo  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2003)

Okolje v Sloveniji 2002 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, oktober 2003)

Living Future - predstavitvena publikacija (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, september 2003)

Zaživimo z vodo (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, marec 2003)

Delovni listi za terensko delo

 

Prvo državno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, julij 2002)

Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji - kazalo, povzetek, uvod, 1. del - Biotska raznovrstnost, 2. del: Stanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, 3. del: Mehanizmi ohranjanja biotske raznovrstnosti in njene trajnostne rabe (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija RS za okolje, 2001)

Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, marec 2002)

Občuduj me trajno (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor RS, marec 2002)

Moje tvoje morje (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, januar 2002)

Priročnik za ravnanje s komunalnimi odpadki (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, november 2001)

Zgibanka o spremembah podnebja (izdalo Ministrsvo za okolje in prostor, oktober 2001)

Mednarodne in meddržavne obveznosti RS na področju voda (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija za okolje, oktober 2000)

Nacionalni program varstva okolja (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, september 1999)

Srečanja za medvedom (izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1998)

Spomenica (Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega društva za Slovenijo, Ljubljana, 1920)

 

 

PROSTOR

 

Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2018)
Univerzalna stanovanjska graditev (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2018)
Posegi v nosilno konstrukcijo stavb (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, november 2017)
Zgibanka Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo stavb (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, november 2017)
Nova urbana agenda (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2017)
Resolucja o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2016)

Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2016)
Poročilo Urbani forum 2016 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2016)
Razvojne priložnosti slovenskih mestnih občin (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2016)
Trajnostni razvoj mest - pametna mesta in zelena rast (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2016)
Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2016)


Poročilo o prostorskem razvoju (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, september 2016)

Slovenski prostor 2050 - Vizije prostorskega razvoja Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, marec 2016)
Poročilo Urbani forum 2015 (izdal inštitut GFS, april 2015)

Evropska integracij 10 let po širitvi EU na vzhod

Evropska sosedstva - potencial na obrobju

Skriti potencial majhnih in srednje velikih mest

Kako lahko raziskave programa ESPON podprejo razvojno načrtovanje v Sloveniji? (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2011)

 Prostorski problemi romskin naselij v Sloveniji- elaborat (Ministrstvo za okolje in prostor, 2010)

Prostor za vsakdanjo rabo (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2009)

Alpe - Alpska konvencija (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, marec 2009)

Trajnostno mestno prometno načrtovanje (izdala Urbanistični inštitut in Ministrstvo za okolje in prostor, oktober 2008)

Integralno prostorsko načrtovanje za usklajen prostorski razvoj obalnega območja Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2007)

Zbornik Krajina in družba (izdalo Ministrstvo za kulturo, junij 2007)

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (izdala Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006)

Zbornik Družba - prostor - graditev (izdala Inženirska zbornica Slovenije, maj 2004)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2004)

Razvoj prostorskega načrtovanja, Raziskovalni projekti študije in drugo strokovno gradivo 1999-2003 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003)

Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji IZVLEČEK (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003)

Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003)

Posledice širitve EU (Zbornik mednarodnega seminarja kot spremljevalnega dogodka 13. evropske konference ministrov odgovornih za regionalno planiranje (CEMAT) držav članic Sveta Evrope), (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003)

Ljubljanska deklaracija o prostorski razsežnosti vzdržnega razvoja, Evropska konferenca ministru odgovornih za regionalno planiranje (CEMAT), (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003)
 Prostorske posledica širitve EU, delovna skupnost Alpe Jadran (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor)

Ocena stanja in teženj v prostoru Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, februar 2002)

Politika urejanja prostora Republike Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, februar 2002)

Slovensko nacionalno poročilo o izvajanju Agende Habitat, Istanbul +5 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 2001)
 Deklaracija o mestih in drugih naseljih v novem tisočletju, Združeni narodi 2001 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 2001)
 Prostorski plan RS, Zgoščenka (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1999)

Prostorsko planiranje na državni in regionalni ravni, Zbornik mednarodnega strokovnega posveta ob 30. obletnici organiziranega prostorskega planiranja v Sloveniji na državni ravni (1968-1998), (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998)

Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (6 zvezkov) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998)

Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1998)

Degradirana urbana območja (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor Urad za prostorsko planiranje RS, 1998)

Urejanje obcestne krajine (Priročnik) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1997)

Agenda Habitat, Carigrajska deklaracija, Deklaracija Svetovnega zbora mest in lokalnih uprav. Temeljni dokumenti II. Konference ZN o človekovih naselij - Habitat II in Svetovnega zbora mest in lokalnih uprav, sprejeti v Carigradu leta 1996 - 1.del, 2.del (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1997)

Prostorski dokumenti pred ustavnim sodiščem, Breda Ogorelec (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,  Urad za prostorsko planiranje RS, 1997)

Carigrajska deklaracija o mestnih in drugih naseljih, II. Svetovna konferenca združenih narodov o mestih in drugih naseljih Carrigrad, 3-14. junij 1996, Svetovni zbor mest in lokalnih uprav, Končna deklaracija, Carigrad, 30. – 31. maj 1996 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,  Urad za prostorsko planiranje RS, 1996)
 Svetovni dan urbanizma, Svetovni dan Habitata (Zbornik) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, Urad za prostorsko planiranje RS, 1996)

Značilni krajinski vzorci Slovenije (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1996)

Tipološka klasifikacija krajine (Zbornik), Mednarodni posvet, Ljubljana 1993 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,  Urad za prostorsko planiranje RS in Inštitut za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani, 1996)

Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,  Urad za prostorsko planiranje RS, 1996)
 Komuniciranje z javnostjo - priročnik za urbaniste, Breda Ogorelec (izdal Urbanistični inštitur RS, sofinancirala Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana, 1995)

Varstvo narave zunaj zavarovanih območij (Zbornik), Mednarodna konferenca ob evropskem letu varstva narave (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1995)

Načrtovanje in izbor variant daljinskih cest s poudarkom na presojah vprivov na okolje (Zbornik) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,  Urad za prostorsko planiranje RS v sodelovanju z  Inštitutom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani, 1995)
 Oblikovanje avtocestnega prostora (Zbornik) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1994 )

Arhitekturne krajine in regije Slovenije, Peter Fister s sodelavci (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1993)

Glosar arhitekturne tipologije, Peter Fister s sodelavci (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, 1993)

 

 

Oglasi: