Skoči na vsebino

NOVICA

22. 3. 2017

MOP pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030

Ljubljana, 22. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), s katerim bodo določene dolgoročne usmeritve, cilji in naloge za varstvo okolja. MOP je v prvem koraku že objavil Osnutek Načrta priprave NPVO 2030, na katerega lahko posredujete pripombe in predloge do petka, 28. aprila 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

Trajnostni razvoj Slovenije je temeljno izhodišče za pripravo NPVO 2030, pri čemer  trajnostni razvoj pomeni »tak razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.«


Trije zakoni s področja delovanja MOP vsebujejo zahteve glede izdelave nacionalnih programov: o varstvu okolja, o ohranjanju narave in o vodah. NPVO 2030 bo združil zahtevane vsebine glede nacionalnih programov iz teh zakonov. 


Naloga okoljske politike v Sloveniji je skrb za varstvo okolja, kar obsega tudi ohranjanje narave in varstvo voda. Varstvo okolja pa se ne izvaja le z ukrepi okoljske politike, saj na stanje okolja vplivajo tudi druge politike, kot so na primer industrijska, prometna, energetska, kmetijska, politika vzgoje in izobraževanja. Ker bodo v NPVO 2030 začrtane usmeritve, cilji in naloge varstva okolja, bodo s tem programom določeni cilji in naloge okoljske politike, podane pa bodo tudi usmeritve za druge politike. 


K sodelovanju pri pripravi NPVO 2030 bo MOP povabil strokovno javnost, nevladne organizacije, ki delujejo na področju okolja in ohranjanja narave ter drugo zainteresirano javnost. Nacionalni program varstva okolja na predlog Vlade RS sprejme Državni zbor RS.

 

*   *   *

 

Več informacij