Skoči na vsebino

NOVICA

27. 3. 2015

Ministrica Irena Majcen se je udeležila 1. Urbanega foruma v Sloveniji

Ljubljana, 27. 3. 2015 - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je nagovorila udeležence 1. slovenskega Urbanega foruma z naslovom »Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast«. Namen foruma, ki ga organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in GFS Inštitutom, je pričeti odmevno javno razpravo o vlogi in priložnostih mest za trajnostni razvoj in prehod na zeleno gospodarstvo ter izpostaviti pomen in vlogo mest v Sloveniji. Forum je s svojim prispevkom »Razvoj »mest prihodnosti«: priložnosti za Evropo in Slovenijo« nadgradila tudi evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc.

Ministrica Irena Majcen je v nagovoru povedala, da je današnji dogodek posvečen razpravi o vlogi mest za zagotavljanje razvoja, zelene rasti in novih delovnih mest. Mesta so namreč tista, kjer živi največja koncentracija ljudi in kjer se zato srečujejo tudi izzivi današnje družbe, hkrati pa nudijo potencial za bolj trajnostne oblike bivanja. Poudarila je, da je večina današnjih razvojnih izzivov, s katerimi se soočamo (kot na primer okoljske obremenitve iz zgradb in prometa, odpadki, socialna izključenost, brezposelnost in revščina), skoncentriranih ravno v mestih. Zaradi gostote poselitve pa obenem mesta predstavljajo tudi največje priložnosti za okoljsko učinkovite in kakovostne rešitve bivanja. Konkurenčnost mest in njihovih širših območij pa je odvisna ravno od kakovosti življenja, ki jo omogočajo, od privlačnosti delovnega in bivalnega okolja, prometnih povezav, visoke dostopnosti do storitev in sposobnosti mest, da se odzovejo na nenehno spreminjajoče razmere. »Koncept pametnih mest vidim kot priložnost za zmanjševanje obremenjenosti okolja ter povečanje poslovnih priložnosti v slovenskih mestih. Kako podpreti pametno in trajnostno življenjsko okolje predstavlja enega večjih izzivov za uporabo inovativnih pristopov in tehnologij v razvoju novih produktov in storitev. Mesta omogočajo ne le delovanje industrije in so njene stranke, pač pa menim, da je treba bolje izkoristiti  tudi njihovo pionirsko in inovatorsko vlogo. Mesta so tista, ki najbolje poznajo potrebe svojih prebivalcev, zato je uspeh in uporabnost novih rešitev močno odvisna od tesnega sodelovanja med mesti, njihovimi prebivalci, ter industrijo.«, je še dodala ministrica Irena Majcen.


Evropska komisarka mag. Violeta Bulc je v izjavi poudarila, da mesta v Evropi igrajo zelo pomembno vlogo, predstavljajo več kot 80% gospodarske rasti, porabijo prav takšen delež energentov in ustvarijo približno 75% vseh CO2 emisij, »zato je pozornost Komisije vse večja tudi na konceptu mest. Na nivoju EU smo se povezali komisarji in podpredsedniki, ki ta področja pokrivamo ter pripravljamo celovit strateški koncept za razvoj evropskih mest, pri tem pa je treba poudariti, da so mesta domena držav članic, mi v odnos z mesti vstopamo, ko smo povabljeni in imamo že nekaj primerov dobrih praks


V zadnjem obdobju se je tudi na ravni EU zelo okrepil politični dialog o vlogi mest in njihovih urbanih območij za gospodarski razvoj in kvaliteto življenja, ki je prerasel v proces oblikovanja t.i. Urbane agende EU, katere namen je predvsem vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik, ter akterjev in deležnikov upravljanja, razumevanje razvoja mest ter za vzpostavitev boljše podpore njihovemu razvoju z ukrepi, ki so prilagojeni mestom.


Ta proces se odraža tudi že v novih ukrepih Kohezijske politike za obdobje 2014-2020, kjer je še posebej izpostavljena vloga 11-tih slovenskih mestnih občin. V Sloveniji smo tem ukrepom namenili 117 milijonov EUR sredstev iz evropskih skladov, ki jih bodo lahko izvajale mestne občine - tako bodo prve sodelovale pri izvajanju celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjene ravno povezovanju ukrepov in posameznih naložb.


V okviru foruma je potekala tudi okrogla miza »Razvoj mest – trendi v svetu in inovativne rešitve«, na kateri so sodelovali Matjaž Uršič (Center za prostorsko sociologijo Fakultete za družbene vede), Marko Peterlin (IPoP, predstavnik Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor), Simon Delakorda (direktor inštituta za eParticipacijo), Robert Mulej (direktor SBR), Jože Torkar (direktor Eltec-Petrol), Marko Praprotnik (direktor storitev SmartIS) in Barbarab Radovan (v. d. gen. dir. Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP).


Na forumu je potekala tudi okrogla miza 11ih županov (predstavnikov) mestnih občin (Matej Arčon, Andrej Čas, Andrej Fištravec, Bojan Kontič, Janez Koželj, Gregor Macedoni, Miran Senčar, Boris Popovič, Boštjan Trilar, Mojca Breščak, Miran Gajšek) z naslovom »Mesta za razvoj Slovenije, izzivi in priložnosti«.


Zaključki okroglih miz so bili usmerjeni v to, da se je treba učiti iz preteklosti, dobro predvidevati in postavljati pogoje pri načrtovanju projektov ter si postaviti jasno vizijo na državni in lokalni ravni. Pri tem je ključno, da se zavedamo, da imamo različne vloge in da vsak izmed deležnikov izvede svoje naloge. Po 10-ih letih v EU je potrebna refleksija glede prenosa zakonodaje, tudi MOP to počne. Pomembno je namreč, da damo poudarek na izvajanje projektov in upravljanje z viri ter zakonodajni okvir uporabimo zgolj kot instrument. Ključno je zavedanje, da v prostoru nismo sami, vzpodbujati je treba participativno odločanje, poleg tega pa je treba komunicirati, saj bomo le s tem dosegli spremembo načina delovanja.


Državna sekretarka mag. Tanja Bogataj je ob zaključku izpostavila, da so pametna mesta tista, ki pametno upravljajo z naravnimi, človeškimi ter umetno ustvarjenimi viri in željo, da se med mestnimi občinami vzpostavi morda neka pozitivna konkurenca z vidika razvoja za naprej.

*   *   *


Več informacij o 1. Urbanem forumu

 

Tonski posnetki:

- nagovor ministrice Irene Majcen (.mp3)

- izjava za medije - mag. Violeta Bulc (.mp3)

- izjava za medije - Irena Majcen (.mp3)