Skoči na vsebino

NOVICA

13. 10. 2017

Napoved druge javne obravnave osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 13. 10. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil v javni obravnavi od 10. julija do 11. septembra 2017. MOP je v času javne obravnave prejel predloge za njeno podaljšanje in pripombe na zakonsko besedilo. MOP trenutno preučuje prejete predloge in pripombe ter pripravlja nov osnutek prenovljenega zakona, ki ga bo podal v ponovno javno obravnavo.

Novi osnutek prenovljenega zakona bo vseboval tudi sestavine, ki so sicer zahtevane za predložitev zakona v vladno proceduro, med drugim oceno stanja, predlagane rešitve, primerjalno pravni pregled, posledice za gospodarstvo in obrazložitev po členih. MOP bo pripravil in objavil tudi korelacijsko tabelo s primerjavo veljavnega zakona in osnutka prenovljenega po členih. Tako pripravljeno besedilo novega osnutka zakona bo prispevalo h kvalitetnejši javni obravnavi. Med javno obravnavo pa bo MOP pripravil tudi posvetovanja z različnimi javnostmi, ki bodo izkazale interes.

 

*   *   *