Skoči na vsebino

NOVICA

13. 10. 2017

Zasedanje Sveta EU za okolje

Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak se bo udeležila zasedanja Sveta EU za okolje. Razprava bo potekala o zakonodajnih predlogih, ki urejajo zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami, in sicer o Predlogu uredbe o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021– 2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o Predlogu uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030.

 
Lokacija: Luksemburg