Skoči na vsebino

NOVICA

12. 9. 2017

Priprava kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije se je začela na sejmu MOS

Ljubljana, 12. 9. 2017 – Priprava krovnega dokumenta, namenjenega usmerjanju sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo, se je danes tudi uradno začela s predstavitvijo projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. V obdobju do konca aprila 2018 bo ta proces, ki ga oblikuje projektna skupina strokovnjakov na čelu z dr. Janezom Potočnikom, vključil širok krog zainteresiranih udeležencev iz gospodarstva, izobraževalne in raziskovalne sfere, pristojnih ministrstev in nevladnih organizacij. Kažipot bo v svojih priporočilih utemeljil prednostna področja sistemskega prehoda za našo državo na podlagi dobrih praks, identificiranih priložnosti in ovir za uspešen prehod.

»Prehod v krožno gospodarstvo je za nas izjemna priložnost, ki prinaša razvoj novih poslovnih modelov in povečuje konkurenčnost Slovenije,« je uvodoma poudaril predsednik vlade dr. Miro Cerar. »Naša ambicija je postati regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo in se tako pridružiti najnaprednejšim državam v EU in drugod po svetu, ki so načela krožnega gospodarstva že sprejela kot osrednjo razvojno paradigmo.

 
Priprava kažipota temelji na vsebinskih izhodiščih, ki  izhajajo iz temeljne podmene o novi paradigmi, ki upošteva omejitve naravnega okolja, v okviru katerega umešča družbeni okvir in v njem izpostavlja zglede, ovire in priložnosti za usmerjanje sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo. Glavni cilji projekta so prepoznati, identificirati ter strokovno ovrednotiti regionalne in lokalne potenciale Slovenije za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, v proces identifikacije potencialov vključiti najširši nabor deležnikov in pripraviti usmeritve in predloge za prehod Slovenije v zeleno ter krožno gospodarstvo za vlado, ki bodo izhajale iz ovrednotenja potencialov in katerih izvedba bo prispevala k prehodu. Javna razgrnitev osnutka dokumenta je predvidena za 30. november 2017. Temu bo sledila javna razprava in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov v proces izpopolnjevanja dokumenta, vse do konca marca 2018. V okviru procesa priprave kažipota bodo izvajalci zaokrožili ciklus 12 regionalnih posvetov o izzivih prehoda v krožno gospodarstvo, identificirali in popisali dobre prakse, ki jih Slovenija ima, in opredelili priložnosti, ovire in prednostne naloge. Zaključek in predaja končnega dokumenta bo konec aprila 2018.

 
V procesu priprave dokumenta so vključeni naročnik, Ministrstvo za okolje in prostor, široko deležniško usklajevanje pa poteka v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki deluje v okviru Kabineta predsednika Vlade RS. V ta proces so izrecno vključene vse tiste ustanove, ki so postale multiplikatorji v okviru članstva vlade v Fundaciji Ellen McArthur: GZS, SOS in SPIRIT, ter Strateško razvojno–inovacijsko partnerstvo SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko. Kažipot se bo v svojem nastajanju navezal na Vizijo Slovenije 2050 in Razvojno strategijo države do leta 2030 ter druge področne strateške dokumente in jih smiselno dopolnjeval. Pobuda za nastanek te publikacije je, po vzoru sorodnih procesov in dokumentov v najbolj naprednih članic EU, nastala v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki ga v kabinetu predsednika vlade vodi državni sekretar, Tadej Slapnik.

 
Proces zasnove in nastajanja dokumenta poteka v sodelovanju z mednarodno povezovalno platformo Circular Change.

 

*   *   *