Skoči na vsebino

NOVICA

11. 9. 2017

Odprtje Naravnega rezervata Ormoške lagune

Ljubljana, 11. 9. 2017 - V petek, 8. 9. 2017, je v bližini Ormoža potekalo slavnostno odprtje Naravnega rezervata Ormoške lagune. Generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) mag. Tanja Bolte, župan Občine Ormož Alojz Sok, predsednik nadzornega odbora Tovarne sladkorja Hans Hogeweg in predsednik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Rudolf Tekavčič so naravni rezervat svečanim rezanjem traku tudi uradno predali svojemu namenu. Odprtja se je udeležil tudi veleposlanik kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji Bart Twaalfhoven. Ormoške lagune so bile obnovljene v okviru projekta Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji – LIVEDRAVA, ki je sofinanciran iz evropskega finančnega programa LIFE, sofinancira pa ga tudi MOP. Maja letos pa je Vlada RS sprejela tudi Uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune.

Avtor fotografije: Alen Ploj

Gre za območje sredi poplavne ravnice ob reki Dravi, ki je eno izmed najpomembnejših življenjskih prostorov za slovensko in evropsko ogrožene vrste ptic, med njimi orla belorepca, lunja, črne štorklje, tukalice, polojnika, ponirka, martinca, čigre, več vrst rac in drugih močvirnih in vodnih ptic. Tu je najpomembnejše počivališče za seleče se pobrežnike v Sloveniji. Obnovljene lagune in njihova spremenjena namembnost (iz nekdanje namembnosti za odpadne vode iz tovarne sladkorja) kažejo, kako je z nekaj srečnimi naključji, odločenostjo, predanostjo ideji, seveda tudi razpoložljivimi finančnimi sredstvi in predvsem sodelovanjem vseh, tudi lokalne skupnosti, možno narediti pozitivne korake v korist ohranjanja narave.

 
Z varovanjem habitatov v okviru naravnega rezervata se posredno uresničuje varstvo naštetih in številnih drugih vrst ptic, obenem se s tem izpolnjujejo tudi mednarodne obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela s pristopom v Evropsko unijo in z ratifikacijo mednarodnih konvencij o varstvu mokrišč in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Območje Ormoških lagun je namreč del območja Natura 2000 in pomembno prispeva k varovanju mokrišč in močvirnih ptic.

 
Vendar Ormoške lagune niso priložnost in ugodnost samo za naravo, temveč so priložnost tudi za ljudi. Za izobraževanje je bila vzpostavljena 1,5 km dolga učna pot, ki nudi možnost spoznavanja in doživljanja narave, raznolikosti rastlin in živali ter uživanja mirne narave in sprostitve Ob poti so opazovališča za ptice, v njih in na poti pa so postavljene številne izobraževalne table. Tako so lagune zanimiva učilnica v naravi, ki jo lahko s pridom izkoristijo šole za praktični pouk in s tem naravo približajo učencem. V sodelovanju z lokalno skupnostjo se naravni rezervat lahko promovira v sklopu naravnih znamenitosti kraja in kot naravoslovna turistična destinacija, kar lahko prispeva k večji prepoznavnosti kraja. Obenem se v povezavi z naravnim rezervatom in varstvom širšega območja (Natura območje Drava) ponuja priložnost za promocijo naravi prijazno pridelane hrane in povečanje tržne vrednosti takih pridelkov. Rezervat je prosto dostopen, obisk pa je za posameznike brezplačen.

 

 

*   *   *

 


Več informacij