Skoči na vsebino

NOVICA

20. 9. 2017

Delavnica Kako do trajnostnega razvoja na morju in obali

9.30  V okviru Tedna sredozemske obale in makro-regionalnih strategij »Živeti z morjem – Living with the Sea« Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirata  delavnico z naslovom »Kako do trajnostnega razvoja na morju in obali«. Ob usmeritvah EU Strategije za Jadransko-jonsko makroregijo bodo predstavljena izhodišča ključnih nacionalnih razvojnih dokumentov, Strategije razvoja Slovenije in Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Usmeritve in izhodišča bodo podlaga za razpravo v drugem delu o možnih sinergijah med ključnimi potenciali morja in obalnega območja za uresničevanje teh dokumentov na različnih ravneh, od makroregionalne do lokalne, o učinkoviti uporabi orodja pomorskega prostorskega načrtovanja in integralnega upravljanja z obalnim območjem ter o vlogi deležnikov.


Odprto za javnost

 
Obvezna prijava na spletnem naslovu

 
Program 

 
Lokacija: Hotel Bernardin, Portorož (dvorana EUROPA B)