Skoči na vsebino

NOVICA

4. 9. 2017

Trajnostna mobilnost v šoli – povabilo šolam k sodelovanju

Ljubljana, 4. 9. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira projekt Trajnostna mobilnost v šoli, ki ga do konca oktobra 2017 izvajajo organizacije Inštitut za politike prostora – IPoP, Cipra Slovenija, ProstoRož in Focus, društvo za sonaraven razvoj. Namen projekta je občinam in šolam pokazati enostavne in napredne rešitve v smeri trajnostne mobilnosti v šolskih okoliših. Vse šole so vabljene, da izvedejo vsaj eno aktivnost za spodbujanje bolj trajnostnih poti v šolo in se do 18. 9. prijavijo za sodelovanje v nagradni igri – nagrada je kolo!

Projekt Trajnostna mobilnost v šoli to problematiko naslavlja prek občin, šol, šolskega osebja, staršev ter seveda otrok. Za naslavljanje vprašanj mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami so ustrezna enota šolski okoliši, ki pokrivajo vsa naselja v občinah, zato se prek njihovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti lahko celovito preureja promet in prostor tako v mestih kot v manjših naseljih. Namen projekta je občinam in šolam pokazati enostavne in napredne rešitve na poti k trajnostni mobilnosti v okviru šolskih okolišev – te so zbrane na spletni strani projekta. Projektni partnerji dvema izbranima pilotnima osnovnima šolama (OŠ Dob in OŠ Poljane) predlagajo rešitve s pomočjo mobilnostnih načrtov po meri urbanih in podeželskih osnovnih šol.

 

Pomembni zaključki projekta, ki se bliža koncu so:


- manj otrok, kot pa si to želi, v šolo pešači ali kolesari. Anketa je namreč pokazala, da so otroci naklonjeni pešačenju in kolesarjenju, vendar jih starši kljub temu v šolo pripeljejo;

 
- pogost argument za prevoz v šolo je varnost otrok. Zato je pomembno uvajati tiste spremembe, ki izboljšajo varnost pešačenja in kolesarjenja. Povečano število avtomobilov okrog šole zmanjša varnost, zato je potrebno zmanjševanje števila potovanj z avtomobilom. Nekatere izmed sprememb, niso najbolj priljubljene - na primer omejitve hitrosti, a so upravičene, saj ima varnost otrok prednost pred hitro vožnjo. Varnost otrok lahko izboljšamo s skupnimi prihodi otrok v šolo. Pešbus in Bicivlak sta aktivnosti, s katerima na preprost, poceni in učinkovit način povečamo delež otrok, ki v šolo pešačijo in kolesarijo;

 
- infrastrukturni ukrepi predstavljajo razmeroma velik začetni strošek, a jih je na dolgi rok smiselno izvesti. Predstavljajo namreč investicijo, saj se stroški na dolgi rok tako zmanjšajo (manjša potreba po organiziranih prevozih otrok, ki jih mora financirati občina v kolikor so šolske poti prenevarne, hkrati pa je tudi manjši strošek gospodinjstev). Primernost šolskega okoliša za pešačenje pa lahko izboljšamo že z nekaj manjšimi ukrepi.

 
V okviru projekta tako vabijo vse šole, da v šolskem letu 2017/2018 izvedejo vsaj eno aktivnost za spodbujanje bolj trajnostnih poti v šolo. To je lahko dolgoročen ukrep ali pa aktivnost, ki traja samo en dan, lahko naslavlja šolarje in njihove družina ali zaposlene na šoli. Ideje lahko šole najdejo na spletni strani Aktivno v šolo, kjer so zbrane tudi dobre prakse. Vse prijavljene šole se bodo lahko potegovale za nagrado – kolo, ki ga bodo zaposleni na šolah lahko uporabljali za službene sestanke in druge opravke. Prijave zbirajo do 18. 9. 2017 preko spletne prijavnice.

*   *   *