Skoči na vsebino

NOVICA

14. 9. 2017

Srečanje strokovnjakov pogodbenic Alpske konvencije in redno zasedanje članov Plaforme za upravljanje z vodami v okviru Alpske konvencije

V organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in v sodelovanju z Občino Ajdovščina in regionalno pristojnim koncesionarjem za področje urejanja voda, družbo Hidrotehnik d.d.) bo potekalo srečanje in delavnica strokovnjakov za področje obvladovanja hidroloških suš iz pogodbenic Alpske konvencije ter redno zasedanje Platforme za upravljanje z vodami v okviru Alpske konvencije, ki ji v mandatu 2017-2018 sopredseduje tudi Slovenija. V okviru obeh dnevov bodo aktivno sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij (WWF, CIPRA).

 
14. 9. bo potekalo srečanje in delavnica strokovnjakov za področje obvladovanja hidroloških suš, nato pa bo popoldne sledil terenski ogled dobrih praks na področju upravljanja z vodami (in hidrološkimi sušami) v slovenskih Alpah.

 
15. 9. bo potekalo redno zasedanje delovne skupine oz. Platforme za upravljanje z vodami v okviru Alpske konvencije, kjer se bodo obravnavala razna vprašanja iz naslova upravljanja z vodami v alpskem prostoru.

 
Zaprto za javnost

 
Več o Alpski konvenciji

 
Lokacija: Ajdovščina