Skoči na vsebino

NOVICA

10. 8. 2017

188. dopisna seja Vlade

Ljubljana, 10. 8. 2017 - Vlada RS je na 188. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Dopolnitev programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017

 

Vlada RS je sprejela Dopolnitev programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017.
Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolje v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deveto leto na podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Ob rednem pregledu izvajanja ukrepov je bilo v juniju letos na skupnem sestanku Občine Črna na Koroškem, Občine Mežica, Ministrstva za okolje in prostor ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje ugotovljeno, da je v letošnjem letu zopet prišlo do povečanja deleža otrok (19,5 %), ki imajo vrednosti svinca v krvi več kot 100 μg/l. Do povečanja teh vrednosti je prišlo predvidoma tudi zaradi vremenski razmer v obdobju pred odvzemom vzorcev krvi (sušno obdobje), kar potrjujejo tudi podatki vremenske postaje Šmartno (vir: ARSO) in zaradi tega posledično večje prašenje na odsekih, ki predstavljajo tveganje za otroke. Absorpcija svinca pri otroku je večja, kot pri odraslih osebah, zato je prehod svinca v kri pri otrocih znatno večji. Absorpcija zaužitega svinca pri otroku je 50 %, pri odraslem le 10 %. 99 % vnosa svinca pri odraslih osebah zapusti telo v nekaj tednih. Pri otrocih je ta delež le 32 %. Zaradi tega že manjša količina svinca pri otroku lahko privede do zdravstvenih problemov. Večina težav se je pojavi pri otrocih, ki se gibljejo in živijo na območjih, kjer so igrišča in druge površine nepreplastene.

 
Na podlagi pridobljenih rezultatov vlada v letu 2017 predlaga izvedbo dodatnih ukrepov, zlasti na: otroških igriščih (urejevalna dela na otroških igriščih v kraju Črna na Koroškem - na  igrišču v naselju Rudarjevo (pred blokom); ureditev pitnikov s tekočo pitno vodo na manjkajočih igriščih), majhnih makadamskih površinah v območjih največje naselitve, lokacije z visoko ocenjenim tveganjem, kjer v preteklosti zaradi zasebnega lastništva oz. drugih razlogov ukrepi niso bili izvedeni (preplastitev).
Za izvajanje dodatnih ukrepov bo v letu 2017 zagotovljenih dodatnih 200.000 EUR iz proračuna RS.

 

*   *   *