Skoči na vsebino

NOVICA

19. 7. 2017

Predstavitev vpisa slovenskih bukovih gozdov na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine

10.00 Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se bo udeležila predstavitev vpisa slovenskih bukovih gozdov na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine. Odbor za svetovno dediščino je 7. julija na zasedanju na Poljskem na UNESCO Seznam svetovne dediščine na podlagi transnacionalne razširitvene nominacije »Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope« uvrstil 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji izjemne univerzalne vrednosti priznana gozdna rezervata Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle. Na predstavitvi, ki bo potekala približno uro in pol, bodo sodelovali: Marjutka Hafner, direktorica Urada za UNESCO; izr. prof. dr. Andraž Čarni, ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija; mag. Živan Veselič, Zavod za gozdove Slovenije, vodja Sektorja za strokovne zadeve; dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor.


Odprto za javnost
Lokacija: ARSO (velika dvorana), Vojkova 1b, Ljubljana