Skoči na vsebino

NOVICA

17. 7. 2017

Objavljen javni razpis MOP za sofinanciranje projektov LIFE za leto 2017

Ljubljana, 17. 7. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvešča, da je bil v petek v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za leto 2017. Sredstva bo MOP dodelil po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Projektne naloge je treba oddati do 8. 8. 2017 do 12. ure.

Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v razpisu Komisije in imajo sedež v Sloveniji. Ustrezno izpolnjeni projektni predlogi, ki bodo prispeli na MOP, se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2017 v skladu z razpisom Komisije. Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Komisije.


Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, morajo oddati projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 17«. Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče MOP najkasneje do 8. 8. 2017 do 12. ure.


Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi nacionalnih sofinancerskih sredstev najpozneje do 31. 8. 2017.

 

*   *   *

 

Več informacij o razpisu