Skoči na vsebino

NOVICA

23. 6. 2017

Javna predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje

10.00 Državna sekretarka Lidija Stebernak se bo udeležila javne predstavitve končnih izsledkov naloge »Osnutek izhodišč za prenovo  stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih«. MOP je namreč po sprejetju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 pristopil k oblikovanju sistemskih sprememb na področju stanovanjske zakonodaje.

 
Podrobnejši program (10.00 – 14.00):
- mag. Črtomir Remec: Predstavitev projektov Stanovanjskega sklada RS,
- Franci Gerbec: Upravljanje stavb v etažni lastnini,
- mag. Anton Kožar: Prehod iz neprofitnih najemnin na stroškovne najemnine in sistemska ureditev virov financiranja stanovanjske oskrbe,
- prof. dr. Lojze Ude: Ureditev stanovanjskih najemnih razmerij,
- doc. dr. Matija Damjan: Stanovanjske zadruge.

 
Odprto za javnost, prijave posredujte do 21. 6. 2017 na naslov: bernarda.habjan(at)gov.si

 
Lokacija: Agencija RS za okolje (velika sejna soba), Vojkova 1b, Ljubljana