Skoči na vsebino

NOVICA

19. 6. 2017

Zasedanje Sveta EU za okolje

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se bo udeležila zasedanja Sveta EU za okolje. Svet bo razpravljal o zadnjih mednarodnih dogodkih, povezanih s podnebnimi spremembami. Ministri bodo znova poudarili, da so EU in njene države članice odločno zavezane Pariškemu sporazumu ter razpravljali o zakonodajnih predlogih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami. Ministri naj bi sprejeli sklepe o Sporočilu Komisije o Akcijskem načrtu EU za naravo, ljudi in gospodarstvo. S tem načrtom naj bi izboljšali in spodbudili izvajanje direktiv o naravi v celoti. Svet bo med drugim prisluhnil tudi poročilu o najnovejšem stanju zakonodajnih predlogov v zvezi z odpadki (krožno gospodarstvo).

 
Lokacija: Luksemburg