Skoči na vsebino

NOVICA

30. 6. 2017

30. junija se izteče rok za izbor dimnikarske družbe

Ljubljana, 27. 6. 2017 - Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS) določa, da uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP), najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. V kolikor so uporabniki zadovoljni z nekdanjim koncesionarjem in želijo, da jim tudi v prihodnje izvaja storitve, ga o tem, skladno z ZDimS, ni treba posebej obvestiti. V primeru neizbire (uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30. 6. 2017) za uporabnika od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 izvaja dimnikarske storitve nekdanji koncesionar, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje (da ima dimnikarska družba dovoljenje in da za to družbo dela dimnikar z licenco).

Vir: Spletna stran Pixabay

Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, mora to storiti do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta, in sicer za obdobje najmanj 12 mesecev. Izbirate lahko med družbami iz seznama dimnikarskih družb z dovoljenjem za opravljanje storitev, ki so objavljene na spletni strani MOP
ZDimS ne določa obveznosti, da bi uporabnik obveščal nekdanjega koncesionarja o izbiri druge dimnikarske družbe, vendar se lahko s takšnim obvestilom izogne nepotrebni nadaljnji komunikaciji, zlasti če mu nekdanji koncesionar še naprej ponuja storitve. MOP  predlaga uporabnikom, da o izbiri nove družbe za opravljanje dimnikarskih storitev na njihovih malih kurilnih napravah, obvestijo tudi dimnikarsko družbo, ki je nazadnje opravljala storitve na tej kurilni napravi. Na ta način bodo lahko pripomogli tudi k boljšemu načrtovanju dela s strani dimnikarskih družb, kar je v korist vsem uporabnikom.

 

Opozorilo prebivalcem nekaterih občin, kjer ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in kjer je imelo koncesijo podjetje, ki ni pridobilo dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev

 

Na pomen izbire dimnikarske družbe do 30. junija 2017 MOP posebej opozarja prebivalce tistih območij, za katera na zadnji dan preteklega leta ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in tistih območij, kjer je imelo koncesijo podjetje, ki pa skladno s ZDimS ni pridobilo dovoljenja za nadaljnje opravljanje dimnikarskih storitev.

 
Te prebivalce MOP opozarja, da morajo do konca tega meseca izbrati dimnikarsko družbo, sicer morda ne bodo mogli omogočiti ustreznega opravljanja dimnikarskih storitev na njihovi mali kurilni napravi, kar je po ZDimS odgovornost uporabnika. Uporabnik se skladno z ZDimS v primeru, da ne poskrbi ustrezno za dimnikarsko oskrbo lastne kurilne naprave, tudi kaznuje.


Območja za katere na zadnji dan preteklega leta ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in območij, kjer je imelo koncesijo podjetje, ki skladno s ZDimS ni pridobilo dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev so: Bohinj, Bovec, Cerkvenjak, Destrnik, Gorenja vas – Poljane, Hrpelje – Kozina, Idrija, Izola, Komen, Koper, Pivka, Sežana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Škofja Loka, Trzin, Videm,  Žetale in Žužemberk.

 

 


*   *   *

 

Več informacij