Skoči na vsebino

NOVICA

21. 4. 2017

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Spoštovani!
 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:
 
- Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.


Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 5. maja 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.
 
 
Prijazno vabljeni!